Verklaring Corporate Governance Code en Code Banken

Conform het besluit van 23 December 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 maart 2009) en het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, heeft de Directie van Triodos Bank N.V. een Verklaring Corporate Governance Code en Code Banken opgesteld. Deze verklaring maakt deel uit van het Jaarverslag 2011 en is geldig vanaf de datum ervan.

Verklaring Corporate Governance Code en Code Banken Triodos Bank N.V.

Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag, zoals van toepassing op jaarverslagen over de boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2009  (het “Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code”) en inzake de naleving van de Code Banken zoals bedoeld in artikel 3 van het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, zoals van toepassing op jaarverslagen over de boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2010 het (“Besluit Code Banken”). Klik hier voor een download van kopieen van Corporate Governance Code en de Code Banken.

De informatie die in deze Verklaring Corporate Governance  en Code Banken moet worden opgenomen, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 3a van het Vaststelingsbesluit Corporate Governance Code en in artikel 3 van het Besluit Code Banken, kan in de volgende hoofdstukken en onderdelen van het Jaarverslag Triodos Bank 2011 (“Jaarverslag”) worden gevonden en dient te worden beschouwd als opgenomen en herhaald in deze verklaring:

  • de informatie over naleving van de principes en best practices van de Corporate Governance Code en de Code Banken, inclusief bewuste afwijkingen van deze Corporate Governance Code en Code Banken, staat in het Jaarverslag in het hoofdstuk “Corporate Governance”;
  • de informatie over de belangrijkste kenmerken van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van Triodos Bank en haar groepsmaatschappijen staat beschreven in het hoofdstuk  “Risicomanagement” in de jaarrekening van het Jaarverslag;
  • de informatie over het functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders en de voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en certificaathouders alsmede op welke wijze deze kunnen worden uitgeoefend, staat beschreven in het Jaarverslag in de hoofdstukken “Bericht van de Raad van Commissarissen” en “Bericht van het Bestuur van SAAT”;
  • de informatie over de samenstelling en het functioneren van de Directie, Raad van Commissarissen en zijn Commissies staat in het hoofdstuk “Biografieën” van het Jaarverslag.

Informatie over opname van de gegevens zoals voorgeschreven in het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn, zoals vereist door artikel 3b van het Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code, is niet opgenomen in deze verklaring. Deze informatie is niet relevant voor Triodos Bank omdat de administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (de stichting die 100% van de aandelen van Triodos Bank in haar bezit heeft en certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan beleggers) niet toestaan dat certificaten worden gehouden die tezamen een nominaal bedrag vertegenwoordigen dat overeenkomt met 10% of meer van het totale geplaatste kapitaal van Triodos Bank.

Zeist, 27 februari 2012

De Directie

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken