De impact in kunst en cultuur

De kwestie

Persoonlijke creatieve expressie is een fundamentele behoefte van mensen en kan menselijke waardigheid creëren en waarborgen. Met kunst kan men dingen uitdrukken die niet in woorden zijn te vatten. Er zijn veel krachtige voorbeelden van mensen die in moeilijke omstandigheden leven, wier vrijheid bijvoorbeeld is beperkt, en die andere vormen vinden om zich te uiten door middel van kunst en cultuur.

In minder extreme omstandigheden is de functie van kunst en cultuur relatief basaal: zij komen ten goede aan personen en de samenleving. Op persoonlijk niveau kunnen kunst en cultuur inspireren en verandering bevorderen – zowel voor de kunstenaars als voor het publiek. Op het niveau van de maatschappij als geheel kan kunst verschillen tussen verschillende groeperingen en personen overbruggen en die groeperingen en personen samenbinden. Er zijn veel voorbeelden van de economische voordelen van Kunst en Cultuur voor steden in het algemeen.

De visie Triodos Bank

Een levendige culturele sector mag niet volledig afhankelijk zijn van overheidssubsidies en moet diverse andere financieringsbronnen ontwikkelen. Triodos Bank wil een katalysator zijn voor deze vorm van cultureel ondernemerschap.

Triodos Bank wil investeren in kunstenaars, instellingen en culturele ondernemers die belangrijke bruggen bouwen met de maatschappij. Hun werk moet toegankelijk, innovatief en uitdagend zijn. In de visie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat instellingen artistieke standaarden koppelen aan brede toegankelijkheid. Zo wordt kunst een investering in de vitaliteit van de maatschappij als geheel, van landen tot grote en kleine steden en lokale buurten.

Er kunnen op diverse manieren zinvolle verbanden met de maatschappij worden gelegd. Niet alleen door een breder publiek aan te spreken, maar ook doordat culturele instellingen relaties aangaan met derden, zoals bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Verbanden kunnen ook op andere manieren worden gelegd; men kan hierbij denken aan beroepsartiesten die gaan samenwerken met hun amateurcollega’s.

Triodos Bank is een pionier op het gebied van financiering van kunst en cultuur. De bank investeert in innovatie en ontwikkeling. Zelfs ondernemers die slechts een beperkte relatie hebben met levenskwaliteit - het gebruikelijke criterium voor financiering door Triodos Bank – maar die aantoonbaar serieus van plan zijn die relatie te versterken, komen in aanmerking voor financiering. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat Triodos Bank besluit samen te werken met een muziekgroep die zich allereerst richt op een klein, regulier publiek, maar die er tegelijkertijd serieus aan werkt om breed toegankelijk te worden. Dit kan ook betekenen dat zij een theater financiert dat het grootste deel van zijn inkomsten verdient met populaire producties en vervolgens een deel van die winsten aanwendt voor de productie van minder reguliere voorstellingen. Achter de bedoelingen van ondernemers komen is een gecompliceerd proces dat moeilijk in meetbare criteria kan worden geduid. Daarom blijft Triodos Bank voortdurend in gesprek over het beoordelingsproces en financieringsbeslissingen. Triodos Bank gaat duurzame, langdurige relaties aan met ondernemers. Het is dus belangrijk dat die ondernemers om andere dan financiële redenen voor Triodos Bank kiezen. Een langdurige relatie biedt de bank gelegenheid om echt zinnig bezig te zijn en om samen met die ondernemer ideeën uit te wisselen om hem te helpen zijn doelstellingen op lange termijn te behalen. In dat proces biedt het netwerk van Triodos Bank duidelijke toegevoegde waarde. Het netwerk brengt ondernemers samen in een klimaat van vertrouwen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Het spreekt voor zich dat bij de besluitvorming of een project geschikt is voor financiering een beoordeling van kredietwaardigheid eveneens van cruciaal belang is. Uitsluitend ondernemers die zich vanuit financieel perspectief met verantwoorde beleggingen bezig houden komen voor financiering in aanmerking. Overwegingen over financiering en inhoud komen in de afwegingen van Triodos Bank echter samen. Dat is ook logisch, niet in de laatste plaats omdat een culturele onderneming die maatschappelijk relevant werk produceert meer kans heeft om de aandacht te trekken, en derhalve om een beter financieel resultaat te boeken.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Triodos Bank investeert al jaren in de culturele sector. De afgelopen dertig jaar heeft zij een goede naam opgebouwd met het financieren van individuele kunstenaars, kunstenaarscollectieven en culturele instellingen. Voor veel banken vormen kunstenaars een te groot risico om een lening of krediet aan te verstrekken. Deze opvatting is in de ervaring van Triodos Bank echter niet gerechtvaardigd.

Per ultimo 2011 financierde Triodos Bank 617 kunst- en cultuurprojecten. Het aantal mensen dat een evenement heeft bijgewoond is niet de enige graadmeter voor het nut hiervan, maar wel een aanwijzing van de omvang van de impact van de financiering door Triodos Bank van culturele projecten. In 2011 hebben 6,8 miljoen bezoekers (2010: 3,3 miljoen bezoekers), mede dankzij de financiering door Triodos Bank, kunnen genieten van theaters en musea in heel Europa.

Cijfers

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

591

26

Totaalbedrag

114.780

118.228

 

 

 

 

 

 

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

603

25

Totaalbedrag

98.862

140.312

 

 

 

VIDEO'S

Anne Theresa De Keersmaeker – P.A.R.T.S & Rosas, België (foto)

P.A.R.T.S. & Rosas, België
moderne dansschool en dansgezelschap

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken