Impact in 't kort

Triodos Bank is anders dan de meeste andere banken. Ons uitgangspunt is het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met behulp van het verstrekken van kredieten. En we kunnen alleen een duurzaam verschil maken met geld dat wordt gestort en belegd door mensen en instellingen overal in Europa; geld dat uitsluitend wordt uitgeleend aan en belegd in ondernemingen die ten goede komen aan mensen, het milieu en cultuur. Hieronder volgt een selectie van de dingen die we samen in 2011 hebben bereikt.
100%
van de financiering door
Triodos Bank komt ten goede
aan duurzame projecten.
Klik op de impactcirkel en lees meer
over de impact van Triodos Bank.
SOCIAAL
MILIEU
CULTUUR
GEMEENTELIJKE
PARTICULIEREN
49%
MILIEU
28%
SOCIAAL
12%
CULTUUR
Environmental
De duurzame energieprojecten die wij financieren wekken schone groene energie op goed voor de stroomvoorziening aan 1,5 miljoen huishoudens en een reductie van 2,0 miljoen ton CO2-uitstoot.
Lees meer >
1 |
Environmental
Biologisch beheerde grond op de landbouwbe- drijven die Triodos Bank financiert, is een belangrijk onderdeel van onze milieu-kredietverlening. In 2011 konden die landbouwbedrijven het equivalent van meer dan 18 miljoen maaltijden produceren, of genoeg eten voor 16.500 mensen.
Lees meer >
| 2
Social
Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen en financieren 96 microfinancierings- banken. Gezamenlijk bereiken ze 7,9 miljoen eningnemers.
Lees meer >
1 |
Social
In 2011 hebben 10.331 personen geprofiteerd
van projecten op het gebied van ouderenzorg in 100 door Triodos Bank gefinancierde verzorgingstehuizen.
| 2
Cultural
In 2011 hebben 6,8 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd.
Lees meer >
6%
5%
Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht