Milieujaarverslag

De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is de financiering van ondernemers en ondernemingen die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar de organisatie is natuurlijk ook verantwoordelijk voor haar eigen impact als instelling op het milieu. Dit hoofdstuk beschrijft het interne milieubeleid, de milieumanagementstrategie en de milieuprestaties van Triodos Bank in 2011.

Milieubeheersysteem

Milieuoverwegingen vormen een belangrijk onderdeel van alles wat Triodos Bank doet.

Met een actief Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. De afdeling interne audit controleert de EMS-procedures aan de hand van een risicogebaseerde auditplanning om er zeker van te zijn dat het systeem zinvolle verbeteringen blijft leveren.

Hoewel de daadwerkelijke toepassing van het milieubeleid van Triodos Bank de verantwoordelijkheid is van elke individuele medewerker, zijn bij elke vestiging een algemene milieubeheerder en lokale milieubeheerders aangesteld om het EMS binnen de organisatie te verankeren.

De lokale milieubeheerders voorzien alle medewerkers ten minste twee maal per jaar van actuele informatie over de milieuprestaties en -voortgang van hun vestiging om bewustzijn rond milieukwesties die intern spelen op peil te houden.

Milieukerncijfers

  (XLS:) Download XLS

absolute hoeveelheden/fte's*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

*

Fte’s: gemiddeld aantal fulltime medewerkers gedurende het jaar.

**

Het woon-werkverkeer per auto in km/fte in 2010 is aangepast (–203km/fte)

***

Papierverbruik in 2010 is aangepast (+5kg/fte)

****

De stijging per klant is deels verklaren doordat we in 2012 zijn gestart met het gebruik van gerecycled papier in plaats van FSC-papier ter verbetering van de kwaliteit ervan. Dit gerecyclede papier is echter zwaarder en heeft dus gevolgen voor de cijfers.

*****

De daling van m3 ten opzichte van de stijging van m2 is het gevolg van een nauwkeuriger berekening van dit cijfer

 

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

Elektriciteit in kWh/fte

2.622

2.991

2.884

3.075

2.961

2.965

Gas in m3/fte

107

163

105

101

83

113

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

6.160

6.804

6.621

6.329

5.651

5.984

Per auto in km/fte

1.837

2.389

2.596

2.416

2.597

2.130

Per openbaar vervoer in km/fte

1.194

1.149

809

808

824

607

 

 

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.866

5.591**

6.229

5.458

5.201

5.708

Carpoolen in km/fte

50

197

238

131

203

431

Per openbaar vervoer in km/fte

3.774

3.939

3.820

3.642

3.796

4.529

Per fiets of lopend in km/fte

639

724

808

619

612

901

 

 

 

 

 

 

 

Papierverbruik

 

 

 

 

 

 

Totaal papierverbruik in kg/fte

346

306

288

334

313

344

Kantoorpapier in kg/fte

25

32***

 

 

 

 

Bedrukt papier in kg/fte

321

274***

 

 

 

 

Bedrukt papier in kg/klant****

0,60

0,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

Fte’s

636

556

477

393

346

294

Externe, tijdelijke medewerkers

31

30

33

43

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

23.746

23.250

18.933

15.040

12.546

10.125

Volume in m3*****

81.957

88.256

72.651

55.596

35.836

29.058

 

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers en grondslag opmerkingen daarbij

De milieukerncijfers tonen het totale cijfer van de vijf vestigingen van Triodos, uitgedrukt per fte.

Tijdelijke werknemers van Triodos Bank zijn meegeteld in de berekening van de milieucijfers. Dit geeft een realistischer beeld van de feitelijke milieu-impact van de organisatie. De medewerkers in dienst van Triodos MeesPierson zijn niet opgenomen in deze berekening, omdat zij geen gebruik maken van de gebouwen van Triodos Bank.

De energiecijfers tonen het elektriciteits- en gasverbruik per fte. De cijfers zijn ontleend aan facturen en meterstanden.

Zakelijk verkeer toont het aantal kilometers per fte dat medewerkers hebben afgelegd per openbaar vervoer, vliegtuig of auto (hetzij met de eigen auto of taxi op basis van kilometerdeclaraties, hetzij met een bedrijfsauto op basis van kilometerstand).

De berekening van het vliegverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer vindt plaats aan de hand van vervoersbewijzen. De berekening van de afgelegde afstand woon-werkverkeer per fte vindt plaats op basis van de afstand tussen woon- en werkadres en op basis van gegevens uit gesprekken met of vragenlijsten van medewerkers waarin het gebruikte vervoermiddel is vermeld. Een carpooler wordt gedefinieerd als een medewerker die per auto naar het werk reist, samen met een collega.

De belangrijkste doelstelling van Triodos Bank echter is om CO2-neutraal te opereren. Zij kiest er derhalve voor om de CO2-uitstoot verder te compenseren dan misschien in theorie verplicht is.

Bovendien heeft Triodos Bank ervoor gekozen om al haar emissies te compenseren, ongeacht of deze reeds door de leveranciers van Triodos Bank zijn gecompenseerd.

Het papiergebruik wordt vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen en door berekening van het soortelijk gewicht van de verschillende papiersoorten die in elke vestiging worden gebruikt, of aan de hand van door leverancier verstrekte cijfers.

Om beter te kunnen bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen om het papiergebruik terug te dringen, maakt Triodos Bank voor wat betreft haar papiergebruik onderscheid tussen kantoorpapier en bedrukt papier. Kantoorpapier toont het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per fte en bedrukt papier toont het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per klant.

Uitstoot van CO2 (equivalenten)

  (XLS:) Download XLS

in duizenden kilogrammen

2011

2010

2009

*

100% van de CO2-uitstoot is gecompenseerd door emissiereductieprojecten, die een waarde vertegenwoordigen van EUR 12,50 per ton CO2, in lijn met de Gold Standard.

 

 

 

 

Elektriciteit

17

0

138

Gasverbruik (verwarming)

0

232

130

Papier

907

686

600

Openbaar vervoer

136

107

80

Auto

774

867

832

Vluchten

1.051

908

824

Totaal

2.885

2.800

2.604

Af: Compensatie voor CO2 credits

(2.885)

(2.800)

(2.604)

CO2-saldo (neutraal)

0

0

0

CO2-compensatiekosten per ton (EUR)

12,50

12,50

12,50

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht