Klimaatneutraal ondernemen

Triodos Bank compenseert de CO2-uitstoot vor de volle 100%. (Invloedrijke factor)

Nadat zij haar milieuvoetafdruk tot een minimum heeft beperkt, compenseert Triodos Bank 100% van de resterende CO2-uitstoot.

Het milieubeleid van Triodos Bank is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen in drie duidelijke stappen. Ten eerste streeft Triodos Bank ernaar zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Ten tweede wordt het resterende noodzakelijke energieverbruik waar mogelijk verkregen uit duurzame bronnen. Ten slotte wordt onvermijdbare CO2-uitstoot gecompenseerd door CO2-credits te kopen via de Klimaat Neutraal Groep.

In 2011 werd de CO2-uitstoot gecompenseerd door emissiereductieprojecten met het keurmerk van The Gold Standard. Binnen Triodos Bank wordt het gebruik van vluchtige organische stoffen en stoffen die de ozonlaag afbreken zoveel mogelijk vermeden.

De Britse vestiging staat samen met 100 andere ondernemingen achter de WECC (West of England Carbon Challenge) om haar CO2-uitstoot vóór 2014 met minimaal 10% terug te dringen.