Onze milieu-impact

Energieverbruik en ‑afname – nieuwe technologie

Triodos Bank wil al haar kantoren voorzien van groene stroom. Als zij een nieuw kantoor in gebruik neemt dat nog geen gebruik maakt van groene stroom, stapt zij daar zo snel mogelijk op over.

Om het energieverbruik van haar datacentrum en IT-activiteiten omlaag te brengen is Triodos Bank een pilot gestart met ‘thin clients’ om haar energieverbruik terug te dringen.

Met deze nieuwe technologie wordt 90% minder energie verbruikt dan met conventionele computers. De vestiging in het Verenigd Koninkrijk zal deze nieuwe technologie gaan gebruiken als zij begin 2012 naar een nieuw gebouw verhuist.

Gas- en stroomverbruik

In 2011 is het gasverbruik per fte gestegen met 34%. Het gasverbruik per kubieke meter (m3) kantoorruimte is gedaald met 20% ten opzichte van 2010. Het elektriciteitsverbruik per fte is met 12% gedaald, evenals het elektriciteitsverbruik per vierkante meter (m2) (met 2%). Het elektriciteitsverbruik is meer een kwestie van individueel verbruik, bijvoorbeeld door het gebruik van computers, terwijl het gasverbruik meer een kwestie is van energieverbruik van een heel gebouw.

Groene stroom

Triodos Bank wil dat al haar kantoren groene stroom gaan gebruiken. Bij de vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland is dit reeds het geval.

De Spaanse vestiging heeft in 2011 nog eens vijf zakelijke kantoren geopend die alle, op drie na, zijn overgestapt op groene stroom uit duurzame bronnen. De overige drie kantoren zullen in 2012 overstappen op groene stroom. Dit betekent dat in 2011 87% van de kantoorruimte in Spanje gebruik maakte van groene stroom.

De vestiging in het Verenigd Koninkrijk zal in januari 2012 naar een nieuw gebouw verhuizen.

Bij de bouw van het gebouw in Bristol is reeds rekening gehouden met hoge milieuspecificaties. Om het gebouw aan nog hogere eisen te laten voldoen heeft Triodos Bank zonnepanelen geïnstalleerd die naar verwachting in 10% van de energiebehoefte van de vestiging kunnen voorzien (ten opzichte van het gebruik in het vorige gebouw). De vestiging wil na de verhuizing nog verdere verbeteringen aanbrengen.

Vervoer

Zakelijk verkeer

De vestigingen maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, maar als er noodzakelijk per auto gereisd moet worden, koopt Triodos Bank bedrijfsauto’s met de beste milieuprestaties.

Triodos Bank Nederland beschikt over een elektrische auto voor de noodzakelijke reizen tot 70 km. Daarnaast least zij twee elektrische auto’s en heeft zij oplaadpunten voor bezoekers en medewerkers aangebracht.

In 2011 is het aantal vliegkilometers per fte gedaald met 9% (tegenover een stijging met 3% in 2010).

Woon-werkverkeer

Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker is in 2011 met 3,6% gestegen. Medewerkers van Triodos Bank hebben 40% van de totale reisafstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gereisd, tegen 38% in 2010. Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer is met 12% per fte gedaald,

Beleid van Triodos Bank is de medewerkers te stimuleren op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen.

In Duitsland ging een derde van de medewerkers in 2011 regelmatig met de fiets naar het werk. Het aantal kilometers dat per fiets naar het werk werd gereisd is ten opzichte van 2010 met 70% gestegen, hetgeen neerkomt op 24.000 km in 2011.

Papierverbruik

Triodos Bank streeft naar verkleining van de milieuvoetafdruk van haar papierverbruik en prints.

Waar mogelijk maakt Triodos Bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en ‑materialen, zoals waterbesparend printen en plantaardige inkten. In 2011 werd er per fte 13% meer papier gebruikt dan in 2010. Het gebruik van kantoorpapier daalde met 20% per fte, maar het gebruik van bedrukt papier – zoals reclamemateriaal voor klanten – steeg met 17% per fte.

Dit is deels het gevolg van het stijgende aantal klanten. Triodos Bank stimuleert haar klanten echter om zoveel mogelijk op milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren (via telefoon, e-mail en internet). Uitbreiding van het online productaanbod en verbetering van de efficiency van het online openen van rekeningen zijn hier slechts twee voorbeelden van.

Biodiversiteit

Triodos Bank erkent dat zij, via de indirecte effecten van haar beleggingen en kredieten, onbedoeld schade kan toebrengen aan de wereldbiodiversiteit.

Daarom hanteert Triodos Bank criteria voor kredietverlening aan ondernemingen die actief zijn in bedrijfstakken die een groot risico lopen negatieve effecten te hebben op de biodiversiteit. Volgens deze criteria dienen ondernemingen een beleid te hanteren waarmee deze risico’s in kaart worden gebracht en problemen worden aangepakt zodra ze zich voordoen.

Tegelijkertijd richt Triodos Bank zich op het financieren van ondernemingen die biodiversiteit beschermen en bevorderen.

Afval

Triodos Bank bewaakt het afvalinzamelingsproces zeer zorgvuldig en neemt glas, papier, plastic en GFT-afval gescheiden in. Ook bevordert de bank proactief hergebruik.

Water

Triodos Bank bewaakt ook haar waterverbruik en gaat zo zuinig mogelijk met water om. Het hoofdkantoor benut grondwater voor verwarming en koeling van het gebouw en regenwater voor het doorspoelen van de toiletten. Dit is de grootste beperking van watergebruik door één partij.