Resultaten 2011

Triodos Bank heeft zich voor haar milieuprestaties een aantal doelen gesteld en meet de voortgang daarvan jaarlijks:

Belangrijkste prioriteiten

Dit jaar lag de focus van Triodos Bank wederom op het verminderen van het papiergebruik, het terugdringen van het energieverbruik en het ontwikkelen van een nieuwe EMS-handleiding.

Zo ontvangen klanten in Spanje hun rekeninggegevens nu via internet in plaats van per post. De vestiging schat dat het papierverbruik in 2012 hierdoor met ongeveer 80% zal afnemen.

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland werden in 2011 nieuwe, milieuvriendelijke printers getest, die in januari 2012 printers in die landen zullen vervangen.

In België is in 2011 een Employee Self Service System (een papierloos HR-communicatiesysteem) ingevoerd. Medewerkers kunnen nu alle HR-informatie, zoals salarisstroken en vakantieformulieren, elektronisch ontvangen en beheren.

In de loop van 2011 is een nieuwe EMS-handleiding ontwikkeld om op het werk van de internationale groep voort te bouwen en om het Milieubeheersysteem effectiever te laten functioneren.