Vooruitzichten

De belangrijkste doelen van het milieuzorgprogramma 2012 zijn:

  • definiëren van duurzaamheidsstandaarden om een sociaal en ecologisch gezond inkoopbeleid te voeren;
  • voorbereiden en afronden van een EMS-onderzoek onder medewerkers;
  • definiëren van drie KPI’s waarmee de verhouding tussen het klantengroeipercentages en het percentage groei of afname van CO2-uitstoot kan worden bewaakt.