Een jaar in hoogtepunten

In tegenstelling tot een groot deel van de financiële sector bleef Triodos Bank in 2011 groei vertonen. In totaal heeft Triodos Bank, verspreid over haar vestigingen en business units, 161 medewerkers aangenomen. Dit is een bruto getal, rekeninghoudend met de vervanging van vertrekkende collega’s en de werving voor korte termijn opdrachten.

Hieronder volgt een selectie uit de hoogtepunten van het jaar:

In tegenstelling tot een groot deel van de financiële sector heeft Triodos Bank haar personeelsbestand in 2011 uitgebreid. In totaal heeft Triodos Bank 161 medewerkers aangenomen. (Invloedrijke factor)
  • In België is een programma geïmplementeerd voor het ontwikkelen van een cocreatieve cultuur en het opleiden van deskundige en persoonlijke competenties.
  • De Spaanse vestiging bleef snel groeien en telt thans 132 medewerkers (2010: 97). De vestiging heeft vijf commerciële kantoren geopend en met succes medewerkers voor die kantoren geworven. Nieuwe medewerkers hebben een intensief inwerkprogramma gevolgd op het kantoor te Madrid. De Spaanse vestiging bleef aanzienlijke groei vertonen.
  • In Nederland is onder de 370 medewerkers een onderzoek gehouden, resulterend in een goed totaalresultaat en duidelijke aandachtspunten, zoals heldere rollen, efficiency en processen. Elke afdeling is met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gegaan.
  • Als jongste vestiging van Triodos Bank werkt Duitsland er hard aan om succesvol te worden, op één lijn met de Groep en klaar voor de toekomst. Een kleine vestiging stelt aanzienlijke eisen aan de medewerkers die veel verschillende taken hebben en onder grote druk werken.
  • In Nederland is de salaristabel zodanig aangepast dat deze aansluit bij de functiegroepmatrix die in 2010 is ingevoerd.
  • Er zijn uitgebreide voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de Britse vestiging in 2012. Het Verenigd Koninkrijk heeft tevens een betrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons was gunstig in vergelijking met het gemiddelde voor de Britse financiële dienstverleningssector. Kernzaken waarop men zich moet richten zijn mensen, beloning en erkenning en carrièreontwikkeling. Al deze zaken zullen worden behandeld in het werkplan voor 2012-2014.
  • Ondanks de spanning op de financiële markt was het niet eenvoudiger om de vacatures te vervullen. De combinatie van vaardigheden die Triodos Bank nodig had was een andere dan die op de markt algemeen beschikbaar waren. Bovendien moeten medewerkers helemaal achter de missie en waarden van Triodos Bank staan.
  • Alle business units en medewerkers waren gericht op de ontwikkeling van een driejaren strategieplan.