Ontwikkeling medewerkers

De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen met zowel een internationale als lokale focus. In 2011 is een pilot voor een ‘visionair leiderschapsprogramma’ met succes afgerond, evenals een nieuw management development-programma.

In 2011 is twee keer een Values Seminar gehouden, dat de waarden van Triodos Bank relateert aan de dagelijkse gang van zaken. 49 medewerkers hebben aan dit seminar deelgenomen.

Binnen de verschillende business units werden ook andere opleidingen op maat georganiseerd, zoals teamleider- en zelfmanagementtraining. Ook is een aantal trainingsmodules verzorgd door het Institute for Social Banking, waaronder rondetafeldiscussies over specifieke vakgebieden en een zomercursus, die dit jaar werd gehouden in Canterbury, Verenigd Koninkrijk.

De ontwikkelingskosten per medewerker zijn met 6,5% gestegen, van EUR 1.897 tot EUR 2.020. Dit komt neer op gemiddeld 3,3 cursusdagen per medewerker (2010: 2,5 dag) en weerspiegelt het belang dat Triodos Bank hecht aan de ontwikkeling van haar medewerkers.

Opleidingskosten per medewerker

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in euro's

2011

2010

2009

2008

De cijfers over 2010 zijn aangepast.

 

 

 

 

 

Nederland

1.943

1.801

1.558

1.996

België

2.190

2.059

1.429

332

Verenigd Koninkrijk

1.607

1.391

589

895

Spanje

976

947

535

601

Duitsland

1.658

1.004

690

138

Private Banking NL

3.029

1.801

1.558

1.996

Triodos Investment Management

2.202

1.977

1.921

1.697

Hoofdkantoor

3.142

3.144

1.775

1.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

2.020

1.897

1.318

1.240

Stijging

6,5%

43,9%

6,3%

 

 

 

 

 

 

In vorige jaren werd Private Banking niet weergegeven als een afzonderlijke business unit, maar opgenomen in de cijfers van de Nederlandse vestiging.