Personeelsstatistieken

Het totaal aantal medewerkers is in 2011 met 13% gestegen, van 636 tot 720.

De verhouding man/vrouw is nagenoeg gelijk gebleven. In 2011 had Triodos Bank 371 vrouwen (51,5%) en 349 mannen (48,5%) in dienst.

Het aantal vrouwen op managementposities bleef stabiel op 37,4% (2010 35,0%). Triodos Bank streeft ernaar meer vrouwen te benoemen op managementposities, in de Raad van Commissarissen en de International Management Council.

Triodos Bank is er sterk van overtuigd dat een gevarieerder management zal leiden tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties.

Het ziekteverzuim is in 2011 gestegen tot 2,2% (2010: 1,9%), als gevolg van enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim, met name op het hoofdkantoor. Triodos Bank streeft ernaar om het ziekteverzuimpercentage onder de 3% te houden.

  (XLS:) Download XLS

 

2011

2010

2009

 

 

 

 

Business Unit

 

 

 

Nederland

2,5%

2,2%

3,5%

België

1,9%

1,8%

4,0%

Verenigd Koninkrijk

0,8%

1,2%

1,5%

Spanje

1,7%

1,7%

1,4%

Duitsland

3,1%

1,5%

1,9%

Private Banking NL

0,7%

1,1%

2,9%

Triodos Investment Management

1,5%

1,3%

2,5%

Hoofdkantoor

3,9%

3,0%

3,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2,2%

1,9%

2,6%

 

 

 

 

Het aantal tijdelijke medewerkers bleef stabiel op 31,8 fte’s (2010: 29,6 fte’s), ofwel 4,4% van het gemiddeld aantal medewerkers. De meeste tijdelijke medewerkers werken aan projecten op het hoofdkantoor en de ICT-afdelingen.

  (XLS:) Download XLS

 

 

2011

 

 

2010

 

 

groei

 

 

Aantal FTE’s (per ultimo)

FTE’s gemid-
deld

Aantal mede-
werkers

Aantal FTE’s (per ultimo)

FTE’s gemid-
deld

Aantal mede-
werkers

Aantal FTE’s (per ultimo)

FTE’s gemid-
deld

Aantal mede-
werkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

125,4

124,3

145

115,4

115,1

135

8,7%

8,0%

7,4%

België

81,3

77,4

88

72,9

69,5

77

11,5%

11,4%

14,3%

Verenigd Koninkrijk

76,8

75,6

80

69,9

72,0

74

9,9%

4,9%

8,1%

Spanje

129,5

114,9

132

94,3

81,1

97

37,3%

41,8%

36,1%

Duitsland

28,2

27,6

32

25,7

23,3

30

9,7%

18,5%

6,7%

Private Banking NL

8,3

8,0

9

7,2

7,2

8

15,3%

11,7%

12,5%

Triodos Investment Management

92,9

90,8

104

82,5

82,5

93

12,5%

10,0%

11,8%

Hoofdkantoor

117,7

117,0

130

109,4

105,5

122

7,6%

10,9%

6,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

659,9

635,6

720

577,2

556,2

636

14,3%

14,3%

13,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verloop is licht gedaald tot 8,8% (2010: 10,9%). In het Verenigd Koninkrijk daalde het verloop licht tot 14,9%, (2010: 15,6%), maar blijft relatief hoog.

Verloop

  (XLS:) Download XLS

% uit dienst getreden ten opzichte van het begin van het jaar

2011

2010

2009

2008

 

 

 

 

 

Nederland

7,4%

9,8%

10,1%

12,5%

België

5,2%

8,8%

5,7%

18,2%

Verenigd Koninkrijk

14,9%

15,6%

14,1%

18,2%

Spanje

5,2%

10,3%

6,6%

14,3%

Duitsland

6,7%

9,1%

10,0%

14,3%

Private Banking NL

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

Triodos Investment Management

11,8%

11,4%

14,9%

15,1%

Hoofdkantoor

10,7%

10,8%

6,5%

8,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

8,8%

10,9%

9,9%

14,1%

 

 

 

 

 

Aantal tijdelijke (ingehuurde) medewerkers in fte's

  (XLS:) Download XLS

op basis van 1.550 werkuren per fte, per jaar

2011

2010

2009

2008

 

 

 

 

 

Nederland

10,0

8,0

11,5

18,6

België

0,5

1,9

0,5

2,0

Verenigd Koninkrijk

2,8

0,6

0,3

1,0

Spanje

Duitsland

0,3

1,1

0,6

0,6

Private Banking NL

0,0

0,0

0,0

0,0

Triodos Investment Management

3,5

1,2

2,0

1,1

Hoofdkantoor

14,7

16,9

19,0

19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

31,8

29,6

33,9

42,7

% van totaal aantal fte’s

4,8%

5,1%

6,6%

9,6%

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorieën medewerkers van Triodos Bank per ultimo

  (XLS:) Download XLS

 

2011

 

2010

 

2009

 

Leeftijd

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

< 28 jaar

69

9,6%

63

9,9%

64

11,1%

28 – 35 jaar

209

29,0%

174

27,3%

152

26,4%

35 – 42 jaar

182

25,3%

176

27,7%

172

29,8%

42 – 49 jaar

143

19,8%

121

19,0%

100

17,3%

49 – 56 jaar

69

9,6%

66

10,4%

60

10,4%

>= 56 jaar

48

6,7%

36

5,7%

29

5,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

720

100%

636

100%

577

100%

 

 

 

 

 

 

 

De leeftijdscategorieën zijn gewijzigd in perioden van zeven jaar om meer inzicht te verschaffen in de verschillen tussen de categorieën op lange termijn.

Dienstjaren medewerkers van Triodos Bank per ultimo

  (XLS:) Download XLS

 

2011

 

2010

 

2009

 

Dienstjaren

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

0–1 jaar

142

19,7%

121

19,0%

152

26,3%

1–3 jaar

219

30,4%

221

34,7%

190

33,0%

3–5 jaar

158

22,0%

122

19,2%

90

15,6%

5–10 jaar

118

16,4%

104

16,4%

93

16,1%

10–15 jaar

60

8,3%

51

8,0%

38

6,6%

> 15 jaar

23

3,2%

17

2,7%

14

2,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

720

100%

636

100%

577

100%