Vooruitzichten 2012

In tegenstelling tot de algemene situatie op de financiële markt verwacht Triodos Bank dat het aantal nieuwe medewerkers in 2012 met ongeveer hetzelfde aantal zal blijven toenemen.

Triodos Bank streeft ernaar het verloop op 10% en het ziekteverzuim op het huidige niveau te houden.

Teneinde de komende jaren eersteklas medewerkers te kunnen werven en te kunnen behouden, zal Triodos Bank een strategie ontwikkelen om doorgroei binnen de organisatie te stimuleren. Als gevolg hiervan zal de bank verandering van functie binnen Triodos Bank stimuleren en carrièreontwikkeling systematischer gaan benaderen.

Ook zal Triodos Bank uitkijken naar mogelijkheden om samen te werken met banken binnen de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van pionierende duurzame banken. In oktober 2011 kwamen diverse HR-managers van de deelnemende banken bijeen. Zij hebben ervaringen uitgewisseld op het gebied van HR-management bij op waarde gebaseerd bankieren en afgesproken manieren voor nauwere samenwerking te onderzoeken.

In 2012 zal Triodos de Academy blijven uitbreiden om haar medewerkers op elk niveau een passend programma te kunnen bieden. Dit betreft onder andere het volgende “visionair leiderschapsprogramma”, een opleidingsprogramma voor commerciële dienstverleners en de ontwikkeling van een vervolg op het Values Seminar. Zij zal nauw samenwerken met het Institute of Social Banking en in juli 2012 een zomercursus in Nederland organiseren.

Het komende jaar zullen er in alle vestigingen functiegroepen worden uitgerold met transparantie op het gebied van functievereisten en beloningen in alle landen - behalve Nederland waar dit reeds het geval is.

Triodos Bank zal ook werken aan een soepel proces voor tijdelijke uitwisseling van medewerkers tussen de verschillende landen.

Op het hoofdkantoor zal de organisatie steeds meer internationale medewerkers werven om haar Europese positie te weerspiegelen.

De werktaal van Triodos Bank zal geleidelijk verschuiven van Nederlands naar Engels, zowel in de officiële als in de informele communicatie, zodat Triodos een warm welkom kan bieden aan medewerkers van alle nationaliteiten.

Als gevolg van de financiële crisis en de wijdverbreide onrust in de maatschappij over de financiële sector scherpen wetgevers, in het bijzonder die in Nederland, hun wet- en regelgeving aan. Triodos Bank zal ernaar streven om zich aan die wet- en regelgeving te houden. Dat zal haar zeker lukken, gezien het gematigde beloningsbeleid van de bank op grond waarvan geen bonussen worden uitgekeerd. Triodos Bank zal de nadruk blijven leggen op persoonlijke verantwoordelijkheid en haar meningen baseren op principes en niet afhankelijk zijn van checklists en controles.