Waarden leven in de organisatie

Voor Triodos Bank is de verbondenheid van haar medewerkers met de missie van de bank en de wijze waarop zij de waarden van Triodos Bank uitdragen in hun dagelijkse werk van cruciaal belang. Dit komt onder andere tot uiting in de wekelijkse maandagochtendbijeenkomsten en bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Ook bij de ontwikkeling van het HR-beleid speelt de verbondenheid met de missie een zeer belangrijke rol.

Ter ondersteuning van de organisatorische groei van Triodos Bank en ter stimulering van de betrokkenheid van medewerkers organiseert Triodos Bank twee bijeenkomsten per jaar: een jaarlijkse bijeenkomst met het Extended International Management Council waar in 2011 het driejaren strategieplan voor 2012-2014 op de agenda stond, en daarnaast een jaarlijkse Co-worker Conference voor 110 medewerkers die door de Spaanse vestiging werd georganiseerd. In 2011 richtte de Co-worker Conference zich op het verband tussen professional banking, de gezamenlijke missie en authentieke relaties. Er werden met name jonge medewerkers uitgenodigd om met hun visie en energie een bijdrage te leveren aan dit evenement.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken