Stakeholderdialoog

Het succes van Triodos Bank hangt mede af van haar kennis van en haar reacties op de wereld om haar heen.

De bank onderhoudt goede relaties en voert een actieve dialoog met al haar stakeholders zoals uiteenlopende groepen en personen die haar impact beïnvloeden. Een goede stakeholderdialoog speelt het hele jaar door een belangrijke rol bij de activiteiten van Triodos Bank.

U kunt hier vinden wie de stakeholders van Triodos Bank zijn, wat Triodos Bank in 2011 op dat gebied heeft gedaan, en waarom dat zo belangrijk is. Triodos Bank onderhoudt goede relaties met al haar stakeholders, waaronder aandeelhouders (certificaathouders), klanten, medewerkers, maatschappelijke organisaties (NGO's) en de overheid.

Triodos Bank werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor het milieu, biologische landbouw, duurzame energie, kunst en cultuur, onderwijs, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Onder stakeholders verstaat Triodos Bank alle mensen, groepen en organisaties waarmee zij een (werk)relatie heeft. De dialoog met al deze stakeholders is een belangrijke bron van inspiratie en nieuwe ideeën.