Communicatie

On- en offline communicatie

Triodos Bank geeft in haar schriftelijke en online publicaties heldere informatie over de bedrijfstakken waarin ze actief is. Met het kwartaaltijdschrift van Triodos Bank, het jaarverslag, het halfjaarbericht en de websites informeert Triodos Bank haar stakeholders over de concrete projecten en bedrijven die zij financiert.

Het tijdschrift is een van de belangrijke middelen waarmee Triodos Bank haar streven naar transparantie uitdraagt, en dit wordt door klanten zeer gewaardeerd. Een onderzoek in 2011 heeft aangetoond dat de overgrote meerderheid van de respondenten achter de aanzienlijke vernieuwing van het tijdschrift in 2010 stond.

De huidige websites bieden de bezoeker informatie over drie thema’s: productinformatie, beschrijvingen van de bedrijven en projecten die zij financiert, en algemene informatie over Triodos Bank, zoals haar missie, geschiedenis, kerncijfers en organogram.

De websites worden steeds belangrijker als communicatiemiddel voor Triodos Bank en trekken steeds meer bezoekers aan. Het gemiddeld aantal bezoekers aan onze website per maand in 2011 bedroeg 640.000.

Interne communicatie

Interne communicatie bij Triodos Bank vindt met name plaats op de wekelijkse bijeenkomst voor medewerkers die op alle vestigingen worden gehouden. Dit stimuleert medewerkers bij te dragen aan het beleidsvormingsproces en hun betrokkenheid bij alle activiteiten van Triodos Bank.

Sommige afdelingen en kantoren maken tevens gebruik van interne tijdschriften om medewerkers van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken