Impact

In 2011 is Triodos Bank blijven werken aan de ontwikkeling van haar rapportages inzake de impact van haar kredieten en beleggingen. Naar aanleiding van een pilotproject om de niet-financiële impact van de Britse kredietportefeuille te meten is een aantal niet-financiële maatregelen voor de impact van Triodos Bank als vaste rubriek opgenomen in haar jaarverslag en andere publicaties.

Statistische meetinstrumenten vertellen slechts een deel van het verhaal en Triodos Bank waakt ertegen om deze te veel aan te halen. De cijfers, welke zijn vermeld op Methodologie, geven echter wel een belangrijke indicatie van de impact van Triodos Bank in de praktijk.

In 2011 heeft Triodos Bank ook een nieuw meetinstrument voor voedsel en landbouw ontwikkeld. Hiervoor had zij een extern adviseur ingeschakeld om een rigoureuze methode te ontwikkelen om deze informatie te verzamelen.

Een van de fondsen van Triodos Investment Management heeft zijn eerste impactverslag in 2011 gepubliceerd. Het (PDF:) Impactverslag 2010 van Triodos Sustainable Trade Fund is een eerste poging tot het documenteren van haar resultaten bij het realiseren van haar missie om de levens van kleine boeren te verbeteren en duurzame landbouw in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Op dit moment zijn meer dan 100 ondernemingen aangesloten bij De Groene Zaak. Deze nieuwe lobbyorganisatie van duurzame ondernemingen, waarvan Triodos Bank een van de initiatiefnemers is, had in 2011 een invloedrijke stem in de politiek en de media.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken