Onze stakeholders

Triodos Bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

  • Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers
  • Maatschappelijke organisaties en overheid
  • Adviseurs en inspiratoren.

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

De dialoog met deze groep draait vooral om economische belangenafweging. Elke stakeholder - of het nu een spaarder, belegger, kredietnemer, leverancier of medewerker is - heeft in financieel-economisch opzicht wat te winnen of te verliezen in zijn relatie met Triodos Bank. De afweging tussen korte- en langetermijnbelangen en het eigen belang tegenover het algemeen belang zijn de inzet van de dialoog.

Triodos Bank houdt jaarlijks een enquête onder haar certificaathouders om meer te weten te komen over hun visie op de bank zelf en op haar rol in de wereld als geheel.

Maatschappelijke organisaties en overheid

De dialoog die Triodos Bank voert, richt zich vooral op de maatschappelijke, milieu- en culturele context waarin Triodos Bank opereert.

Deze stakeholders hebben geen financieel belang, maar ze hebben wel een duidelijk belang bij de ontwikkeling van Triodos Bank.

Adviseurs en inspiratoren

Deze gevarieerde groep mensen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de visie en missie van Triodos Bank. De groep bestaat uit externe adviseurs die gevraagd en ongevraagd innovatieve ideeën aandragen en uit individuen en inspiratoren met nieuwe visies en inzichten.

Deze mensen zijn van groot belang, juist bij de ontwikkeling van duurzaamheidstrategieën.