Vooruitzichten

In 2011 waren Triodos Bank en het Utrecht Sustainability Institute van de Universiteit van Utrecht gezamenlijk de initiatiefnemers van het ‘Sustainable Finance Lab’, een denktank van wetenschappers en academici uit verschillende disciplines. Dit nieuwe lichaam ontwikkelt ideeën die een bijdrage moeten leveren aan een sterke en stabiele financiële sector die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die in dienst staat van de mensheid en die het milieu niet uitput.

In het najaar van 2011 nodigde het SFL de sector, beleidsmakers en het publiek uit om ideeën uit te wisselen en fundamentele oplossingen te bespreken in een reeks van vijf bijeenkomsten in het Auditorium van de Universiteit van Utrecht. Dit heeft geleid tot het voorstel en de publicatie van een negenpuntenplan om een bijdrage te leveren aan een duurzamer banksysteem in Nederland.

Triodos Bank bleef haar stakeholders op de hoogte houden van haar visie op de crisis als onderdeel van haar inspanningen om aan een positievere toekomst te bouwen. Plannen voor het produceren van een internationale, Engelstalige versie van ‘Het nieuwe bankieren’, een Nederlandstalig boek van Peter Blom, CEO van Triodos Bank, zijn uitgesteld tot 2012. Het boek moet een vervolg worden op het origineel en geen kopie.

Marcos Eguiguren, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank, heeft samen met Esteban Barroso, Directeur van Triodos Bank Spanje, in 2011 een essay gepubliceerd genaamd Organization 3.0 – Corporate values ​​and policies in a sustainable corporate culture.

In 2012 wil Triodos Bank haar platform als referentiepunt voor duurzaam bankieren op invloedrijke internationale platforms en fora verder uitbouwen om zo een actieve bijdrage te leveren aan het debat over de maatschappelijke, milieu- en culturele rol van banken in de toekomst. Dit vraagt om daden bij woorden en om het delen van de kennis en ervaring van Triodos Bank met duurzaam bankieren.

De werkzaamheden van Triodos Bank bestaan onder andere uit het onderzoeken hoe het Sustainable Finance Lab als inspiratiebron kan functioneren voor andere gelijkgestemde initiatieven in andere delen van de wereld.