Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2011

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Aand-
elen-
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 1 januari 2010

221.029

51.507

43

6.762

29.532

9.577

318.450

Uitbreiding aandelenkapitaal

24.191

10.191

 

 

 

 

34.382

Stockdividend

4.132

–4.132

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

 

 

16

 

 

 

16

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

116

 

 

116

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

975

–975

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–8.602

–8.602

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

5.801

 

5.801

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

989

–989

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

444

 

444

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

11.509

11.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2010

249.352

57.566

59

7.867

35.763

11.509

362.116

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding aandelenkapitaal

51.619

23.385

 

 

 

 

75.004

Stockdividend

4.717

–4.717

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

 

 

–10

 

 

 

–10

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

52

 

 

52

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

1.566

–1.566

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–9.943

–9.943

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

6.623

 

6.623

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–895

895

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

17.324

17.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2011

305.688

76.234

49

7.024

44.847

17.324

451.166