Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2011

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Nettoresultaat

17.324

11.509

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

–10

16

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

52

116

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen

42

132

 

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

17.366

11.641