Kerncijfers per vestiging en per business unit

2011

(XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bank-
activiteiten

Investment
Management

Private
Banking

Overige

Eliminatie
interne
transacties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.704.118

966.542

487.170

527.708

52.652

3.738.190

 

 

 

–7.482

3.730.708

Aantal rekeningen

207.579

47.768

33.116

71.667

2.956

363.086

 

 

 

 

363.086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

994.714

611.564

504.014

561.471

166.541

2.838.304

 

 

 

–486

2.837.818

Aantal

17.227

2.091

1.136

1.190

256

21.900

 

 

 

 

21.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

1.877.488

1.088.433

705.592

633.228

174.263

4.479.004

 

 

828.385

–1.016.834

4.290.555

Fondsen in beheer

 

 

 

 

 

0

2.050.107

436.044

8.982

 

2.495.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

1.877.488

1.088.433

705.592

633.228

174.263

4.479.004

2.050.107

436.044

837.367

–1.016.834

6.785.688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

37.998

25.038

15.130

20.099

4.323

102.588

22.651

2.892

1.413

–883

128.661

Bedrijfslasten

–26.264

–14.487

–10.483

–12.971

–6.359

–70.564

–16.978

–1.971

–1.439

1.075

–89.877

Waardeveranderingen van vorderingen

–10.197

–3.367

–944

–518

–775

–15.801

 

 

 

 

–15.801

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

–107

 

–107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

1.537

7.184

3.703

6.610

–2.811

16.223

5.673

921

–133

192

22.876

Belastingen bedrijfsresultaat

–238

–1.585

–1.015

–1.896

803

–3.931

–1.483

–213

123

–48

–5.552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

1.299

5.599

2.688

4.714

–2.008

12.292

4.190

708

–10

144

17.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

124,3

81,1

76,6

117,8

30,0

429,8

82,6

12,1

115,2

 

639,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

69%

58%

69%

65%

147%

69%

75%

68%

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

(XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bank-
activiteiten

Investment
Management

Private
Banking

Overige

Eliminatie
interne
transacties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.460.049

794.783

433.744

334.269

20.310

3.043.155

 

 

 

-4.479

3.038.676

Aantal rekeningen

169.919

40.806

31.451

35.008

1.105

278.289

 

 

 

 

278.289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

761.774

462.918

359.125

456.557

87.946

2.128.320

 

 

 

-677

2.127.643

Aantal

13.606

1.692

992

886

107

17.283

 

 

 

 

17.283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

1.592.895

882.901

549.184

493.831

115.887

3.634.698

 

 

631.523

-771.601

3.494.620

Fondsen in beheer

 

 

 

 

 

 

1.757.284

356.776

8.077

 

2.122.137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

1.592.895

882.901

549.184

493.831

115.887

3.634.698

1.757.284

356.776

639.600

-771.601

5.616.757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

33.177

18.768

11.699

14.012

2.076

79.732

21.007

2.476

1.409

-1.922

102.702

Bedrijfslasten

-22.758

-12.854

-8.648

-10.892

-4.955

-60.107

-15.708

-1.845

-1.546

1.244

-77.962

Waardeveranderingen van vorderingen

-2.966

-4.788

-745

-1.339

 

-9.838

 

 

-5

 

-9.843

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

-119

 

-119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

7.453

1.126

2.306

1.781

-2.879

9.787

5.299

631

-261

-678

14.778

Belastingen bedrijfsresultaat

-1.764

361

-550

-840

883

-1.910

-1.545

-157

173

170

-3.269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

5.689

1.487

1.756

941

-1.996

7.877

3.754

474

-88

-508

11.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

115,2

71,9

73,0

83,5

25,0

368,6

76,8

10,3

103,7

 

559,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

69%

68%

74%

78%

239%

75%

75%

75%

 

 

76%