5. Rentedragende waardepapieren

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Nederlandse staatsobligaties

172.000

265.196

Belgische staatsobligaties

257.798

142.628

Spaanse staatsobligaties

6.348

6.348

Overige obligaties

136.950

172.500

 

 

 

 

 

 

 

573.096

586.672

 

 

 

De balanswaarde van de overige obligaties per 31 december is als volgt te specificeren:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Nederland

60.000

60.000

SNS Bank (met overheidsgarantie), Nederland

19.000

29.000

Regio Brussel, België

15.000

15.000

Vlaamse gemeenschap, België

13.000

13.000

La Communauté française de Belgique, België

10.000

Rabobank, Nederland

10.000

10.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Nederland

6.450

Nederlandse Waterschapsbank, Nederland

3.000

6.000

Ethias Vie, België

500

500

De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), België

15.000

Dexia Bank (met overheidsgarantie), België

13.000

NIBC Bank (met overheidsgarantie), Nederland

10.000

Cultuurinvest, België

1.000

 

 

 

 

 

 

 

136.950

172.500

 

 

 

Van het effectenbezit dient EUR 5,0 miljoen (2010: EUR 5,0 miljoen) als onderpand voor een mogelijk debetsaldo bij De Nederlandsche Bank (2010: EUR 5,0 miljoen), EUR 8,5 miljoen voor een mogelijk debetsaldo bij een Nederlandse bank (2010: EUR 21,0 miljoen) en EUR 0,0 miljoen (2010: EUR 11,6 miljoen) voor een mogelijk debetsaldo bij een Belgische bank. Van het effectenbezit dient EUR 6,3 miljoen (2010: EUR 6,3 miljoen) als onderpand voor opgenomen leningen bij een Spaanse bank.

Per 31 december 2011 is in verband met nog niet als resultaat verantwoorde verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde EUR 13,9 miljoen (2010: EUR 18,6 miljoen) opgenomen onder de overlopende activa en EUR 0,8 miljoen (2010: EUR 0,5 miljoen) onder de overlopende passiva.

Het verloop van de rentedragende waardepapieren is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

586.672

511.018

Aanschaf

144.450

185.000

Aflossingen

–99.026

–60.846

Verkoop

–59.000

–48.500

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

573.096

586.672

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken