21. Rentebaten

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Kredieten

99.260

77.187

Bankiers

8.544

7.189

Rentedragende waardepapieren

20.072

20.253

Overige beleggingen

51

219

 

 

 

 

 

 

 

127.927

104.848

 

 

 

De rentebaten zijn inclusief opbrengsten voortvloeiend uit het uitlenen van gelden en daarmee samenhangende transacties, alsmede hiermee verband houdende provisies die het karakter hebben van rente. De post rentedragende waardepapieren is inclusief transactieresultaten voor een bedrag van EUR 2,6 miljoen (2010: EUR 2,2 miljoen).