23. Provisiebaten

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Garantieprovisie

525

434

Aandelenregister

3.575

3.374

Betalingsverkeer

4.120

2.062

Kredietverlening

11.396

6.295

Vermogensbeheer

3.231

2.769

Managementvergoedingen

22.245

20.840

Overige provisiebaten

648

253

 

 

 

 

 

 

 

45.740

36.027

 

 

 

De categorieën van provisiebaten zijn in 2011 herzien. De vergelijkende cijfers over 2010 zijn aangepast.