28. Afschrijvingen en waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

2.764

2.052

Afschrijvingen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

2.749

2.799

 

 

 

 

 

 

 

5.513

4.851

 

 

 

De afschrijvingen zijn verminderd met het deel dat wordt doorbelast aan gelieerde partijen.