29. Waardeveranderingen van vorderingen

Deze post omvat de lasten die samenhangen met de waardeverminderingen van kredieten en andere vorderingen. In 2011 is er sprake van een last van EUR 15,8 miljoen (2010: last van EUR 9,8 miljoen).