30. Belastingen bedrijfsresultaat

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Te betalen belastingen

5.296

3.185

Latente belastingen

256

84

 

 

 

 

 

 

 

5.552

3.269

 

 

 

De aansluiting tussen het wettelijk en het effectief belastingpercentage is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Resultaat voor belastingen

22.876

14.778

Wettelijke belastingpercentage

25,0%

25,5%

 

 

 

Wettelijk belastingbedrag

5.719

3.768

Afwijking als gevolg van andere tarieven in het buitenland, vrijstellingen en niet-aftrekbare bedragen

36

–554

Aanpassing belastinglatentie als gevolg van gewijzigde belastingtarieven

–203

55

 

 

 

 

 

 

Effectief belastingbedrag

5.552

3.269

 

 

 

Effectief belastingpercentage

24,3%

22,1%

 

 

 

Fiscale entiteit

Triodos Bank vormt als moedermaatschappij een fiscale entiteit voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting met Triodos Assurantiën, Triodos Cultuurbank, Triodos Investment Management, Kantoor Buitenzorg, Kantoor Nieuweroord en Triodos Nieuwbouw als dochtermaatschappijen. Voor de wijze van verrekening van belastingen tussen Triodos Bank en de dochtermaatschappijen wordt gehandeld alsof de rechtspersonen zelfstandig belastingplichtig zijn. De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de tot de fiscale eenheid behorende maatschappijen.