2011 in het kort

2011 werd gekenmerkt door een breed gedragen roep om verandering die vaak leidde tot de uitbarsting van diepgewortelde sociale onvrede. Tegen de achtergrond van de Arabische lente, de 15 mei-beweging in Spanje en het virale effect van de occupy-beweging leidde deze roep vanuit de samenleving tot een breed debat en vaak ook tot zinvolle maatregelen.

In Duitsland hebben de antinucleaire protesten naar aanleiding van de ramp in Fukushima geleid tot de permanente uitfasering van kernenergie. In het Verenigd Koninkrijk bracht de Independent Banking Commission een rapport uit met voorstellen om de grootste excessen van de banksector te beteugelen, wat gemengde reacties opleverde.

De discussie over de rol van banken – en het succes dat Triodos Bank boekt met het bevorderen van een geloofwaardig alternatief – hebben geleid tot meer aandacht voor ons bankmodel.

Dankzij de sociale media, de berichtgeving in de traditionele pers en diverse publieke evenementen, zijn er in veel van de landen waar Triodos Bank actief is gemeenschappen van Triodos-volgers ontstaan. Zo had onze website in 2011 gemiddeld 640.000 bezoekers per maand en organiseerde onze Spaanse vestiging meer dan 150 publieke bijeenkomsten waar in totaal meer dan 12.000 mensen op af kwamen.

Daarnaast leidde in Nederland de media-aandacht voor de bonuscultuur van het conventionele bankwezen – en de heel andere aanpak van Triodos Bank – tot een verzesvoudiging van het aantal nieuwe klanten in maart en april 2011.

Onze resultaten

Om te kunnen blijven groeien en onze positieve impact op mens, milieu en cultuur verder te kunnen blijven vergroten, heeft Triodos Bank nieuw kapitaal nodig. In 2011 hebben we onze doelstellingen overtroffen met het aantrekken van ruim EUR 75 miljoen, voornamelijk dankzij succesvolle campagnes in Nederland, Spanje en België.

In 2011 werd opnieuw bij alle vestigingen van Triodos Bank groei geboekt. Het tempo van de groei lag het hoogst in Spanje, waar vijf nieuwe kantoren werden geopend en het aantal klanten en certificaathouders verdubbelde tot respectievelijk 60.000 en 3.400.

Onze kredietverlening aan een breed scala van duurzame ondernemingen, van de duurzame energiesector in Duitsland tot de ouderenzorg in België, overtrof onze ambitieuze doelstellingen. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de groei 40%, in België 32% en in Spanje 23%. Duitse vestiging verstrekte in haar tweede volledig operationele jaar kredieten tot een bedrag van EUR 167 miljoen en overtrof daarmee haar doelstelling voor 2011.

Vergeleken met onze tegenhangers in het conventionele bankwezen is het aantal wanbetalingen op leningen bij alle vestigingen van Triodos Bank gering gebleven.

Onze vestiging in Duitsland, die twee jaar geleden van start ging, heeft inmiddels een stevige marktpositie opgebouwd.

Ondanks de hevige concurrentie op de spaarmarkt waarmee alle vestigingen werden geconfronteerd, wisten de vestigingen gezamenlijk 23% groei te boeken. De Nederlandse vestigingen bedienen nu 197.000 klanten.

Triodos Bank combineert een heldere, door waarden gedreven aanpak met een uitstekende dienstverlening aan onze klanten.

Hoewel het voor ons geen doel op zich is om prijzen binnen te slepen, is het bemoedigend dat de Nederlandse vestiging bovenaan is geëindigd in een vooraanstaand klanttevredenheidsonderzoek dat op televisie werd uitgezonden.