Beleggingen in 2011

Triodos Investment Management biedt in een aantal landen duurzame beleggingsmogelijkheden aan met uiteenlopende risicoprofielen voor klanten die met maximale impact en zo duurzaam mogelijk willen beleggen.

Triodos Bank heeft dit deel van haar activiteiten altijd gescheiden gehouden van haar spaar- en kredietverleningstak. Wij pleiten dan ook voor een soortgelijke scheiding binnen de banksector als geheel om de inmiddels welbekende schadelijke gevolgen van het vermengen van deze twee typen activiteiten in de toekomst te voorkomen.

In 2011 bereikte Triodos Investment Management een aantal belangrijke mijlpalen, waaronder de introductie in Duitsland van maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen en het aflopen van de beleggingstermijn van het Ampere Fund.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Triodos Bank diverse succesvolle innovaties gerealiseerd. Dit betrof onder meer de uitgifte van social impact bonds voor een onderneming die werkt met ex-gedetineerden, en de opening – voor het eerst in 75 jaar – van een nieuwe zuivelfabriek in Wales. Deze fabriek vermindert de afstand tussen de productie en de verwerking van melk en daarmee ook het aantal voedselkilometers.

In België groeiden onze private banking-activiteiten met meer dan 30% en overtroffen daarmee ruimschoots onze doelstelling.

Onze beleggingsactiviteiten hebben echter ook de gevolgen ondervonden van de bezuinigingsmaatregelen van de diverse overheden. In Nederland daalde de waarde van een aantal van onze beleggingsfondsen met in totaal EUR 20 miljoen nadat de overheid de afschaffing had aangekondigd van belastingvoordelen op duurzame fondsen.