Een referentiepunt voor de duurzame banksector

Triodos Bank heeft de ambitie om meer te doen dan alleen de voordelen leveren van duurzaam bankieren. Wij willen ook een brede en krachtige invloed uitoefenen door te laten zien dat het bankwezen geld bewust kan inzetten om een positieve verandering teweeg te brengen.

Daarom hebben al onze vestigingen krachtige initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet die invulling geven aan onze rol als referentiepunt voor de groeiende duurzame banksector.

Zo ondersteunde Triodos Bank in Duitsland de ontwikkeling van een nieuwe duurzaamheidscode die tot doel heeft de transparantie van Duitse bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties te vergroten, vergelijkbaar met de transparantie die op andere vlakken wordt vereist door de Duitse corporate governance code.

In het Verenigd Koninkrijk hebben we nieuwe methoden geïntroduceerd voor het meten van de sociale en milieu-impact van onze leningen. Ook hebben we met onze partners gewerkt aan het vergroten van de vraag naar duurzaam voedsel via een initiatief dat voor geaccrediteerde duurzame cateringbedrijven goedkopere leningen mogelijk maakt.

De Nederlandse vestiging – de grootste van ons netwerk – wordt regelmatig door de pers benaderd als bron van informatie over uiteenlopende vraagstukken; in 2011 ging het daarbij bijvoorbeeld over duurzaam vastgoed en de zorg voor mensen met een beperking.

In Spanje heeft Triodos Bank zich de ambitie gesteld om koploper te zijn in de sectoren waar wij krediet verlenen en onze zichtbaarheid in stand te houden in de media, op internet en via publieke evenementen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken