Vooruitzichten

Ons Europees netwerk van vestigingen zal het hart blijven vormen van de inspanningen van Triodos Bank om de groei van duurzaam bankieren en de impact ervan te bevorderen. Wij zullen blijven werken aan het promoten en verspreiden van het concept dat geld via het banksysteem bewust kan worden ingezet ter bevordering van het welzijn van mensen en het milieu.

Naar verwachting zullen in 2012 alle vestigingen van Triodos Bank verdere groei realiseren.

Onze Belgische vestiging heeft besloten zich te gaan richten op verdere groei van zowel de spaartegoeden als de kredietverlening, aangezien beide in 2011 groeiden met respectievelijk 22% en 32%. In België zal op korte termijn dan ook geen betaalrekening worden ontwikkeld.

In Duitsland zullen we in 2012 onze dienstverlening aan particuliere klanten gaan verbreden. Daarnaast zal de Duitse vestiging haar kredietverlening gaan uitbreiden, waarbij we met name zullen streven naar een uitgebalanceerde mix van investeringen in duurzame energie, biologisch voedsel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Nederlandse vestiging wil de transitie bespoedigen naar een samenleving die meer aandacht heeft voor de levenskwaliteit van mensen, door middel van de volgende initiatieven:

  • het ontwikkelen van een beter productaanbod voor de kinderen van onze klanten:
  • het ontwikkelen van een nieuwe categorie leningen ten behoeve van gezinsvervangende tehuizen voor kinderen met een beperking;
  • het aanpakken van het probleem van leegstaande gebouwen door (her-)financiering van bestaande, duurzame gebouwen

In Spanje verwacht Triodos Bank eenzelfde groei te realiseren als in 2011 door voort te bouwen op onze huidige aanpak van relationeel bankieren, waarbij we via traditionele en online kanalen hechte relaties aangaan met klanten en kredietnemers uit diverse sectoren. De Spaanse vestiging zal zes nieuwe kantoren openen, efficiënter gaan werken en haar productaanbod verder verbreden om zo bij de Spaanse klanten eerste keus te blijven.

In het Verenigd Koninkrijk zal Triodos Bank duurzame retailfondsen introduceren en zal ons aanbod van spaarproducten uitgebreid en commercieel nog aantrekkelijker worden gemaakt. Ook zullen we doorgaan met het financieren van pionierende ondernemers. In 2012 opent ons nieuwe kantoor in Bristol dat samen met het in 2011 geopende kantoor in Edinburg het regionale profiel van onze Britse vestiging zal gaan versterken.