Kerncijfers

Kerncijfers in EUR

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2011

2010

2009

2008

2007

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

**

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

***

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

****

De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

451

362

318

204

200

Aantal certificaathouders

21.638

16.991

14.778

11.797

12.084

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

3.731

3.039

2.585

2.077

1.617

Aantal rekeningen

363.086

278.289

228.030

169.517

130.644

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.838

2.128

1.661

1.270

1.019

Aantal

21.900

17.283

14.438

9.381

6.181

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

4.291

3.495

2.985

2.363

1.885

Fondsen in beheer*

2.495

2.122

1.876

1.378

1.429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

6.786

5.617

4.861

3.741

3.314

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

128,7

102,7

88,3

73,7

59,2

Bedrijfslasten

–89,9

–78,0

–70,4

–55,5

–47,7

Waardeveranderingen van vorderingen

–15,8

–9,8

–5,0

–3,2

0,6

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,1

–0,1

–0,4

–1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

22,9

14,8

12,5

14,0

12,1

Belastingen bedrijfsresultaat

–5,6

–3,3

–2,9

–3,9

–3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

17,3

11,5

9,6

10,1

9,0

 

 

 

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio

14,0%

13,8%

15,3%

11,6%

14,9%

Solvabiliteit (BIS-ratio)

14,4%

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

Bedrijfslasten/totaal baten

70%

76%

80%

75%

81%

Rendement eigen vermogen in %

4,3%

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

 

 

 

 

 

 

per aandeel (in euro’s)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

74

73

72

70

70

Nettowinst**

3,18

2,45

3,00

3,51

3,85

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo***

720

636

577

477

397

Uitstroom

9%

11%

10%

14%

18%

Percentage vrouwen met managementfunctie

37%

35%

27%

29%

33%

Opleidingskosten per fte in euro’s

1.660

1.521

1.318

1.240

1.189

Verhouding hoogste/laagste salaris****

9,8

8,5

8,5

7,7

7,3

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1.000 kg)

2.885

2.800

2.604

2.097

1.454

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers in ponden

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen ponden#

2011

2010

2009

2008

2007

#

Omgerekend naar Engelse ponden tegen de midden valutakoers ultimo jaar.

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

**

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

***

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

****

De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

377

312

283

194

147

Aantal certificaathouders

21.638

16.991

14.778

11.797

12.084

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

3.116

2.615

2.295

1.978

1.186

Aantal rekeningen

363.086

278.289

228.030

169.517

130.644

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.370

1.831

1.475

1.210

747

Aantal

21.900

17.283

14.438

9.381

6.181

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

3.584

3.008

2.652

2.251

1.382

Fondsen in beheer*

2.084

1.827

1.665

1.312

1.048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

5.668

4.835

4.317

3.563

2.430

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

107,5

88,4

78,4

70,2

43,4

Bedrijfslasten

–75,1

–67,1

–62,5

–52,9

–35,0

Waardeveranderingen van vorderingen

–13,2

–8,5

–4,4

–3,1

0,5

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,1

–0,1

–0,4

–0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

19,1

12,7

11,1

13,3

8,9

Belastingen bedrijfsresultaat

–4,6

–2,8

–2,6

–3,6

–2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

14,5

9,9

8,5

9,7

6,6

 

 

 

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio

14,0%

13,8%

15,3%

11,6%

14,9%

Solvabiliteit (BIS-ratio)

14,4%

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

Bedrijfslasten/totaal baten

70%

76%

80%

75%

81%

Rendement eigen vermogen in %

4,3%

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

 

 

 

 

 

 

per aandeel (in ponden)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

62

63

64

67

51

Nettowinst**

2,66

2,11

2,66

3,34

2,82

Dividend

1,63

1,68

1,73

1,86

1,43

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo***

720

636

577

477

397

Uitstroom

9%

11%

10%

14%

18%

Percentage vrouwen met managementfunctie

37%

35%

27%

29%

33%

Opleidingskosten per fte in ponden

1.387

1.309

1.171

1.176

872

Verhouding hoogste/laagste salaris****

9,8

8,5

8,5

7,7

7,3

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1.000 kg)

2.885

2.800

2.604

2.097

1.454

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerncijfers in dollars

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen dollars#

2011

2010

2009

2008

2007

#

Omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de midden valutakoers ultimo jaar.

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

**

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

***

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

****

De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

584

484

458

284

295

Aantal certificaathouders

21.638

16.991

14.778

11.797

12.084

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

4.827

4.060

3.723

2.890

2.380

Aantal rekeningen

363.086

278.289

228.030

169.517

130.644

 

 

 

 

 

 

Kredieten

3.672

2.843

2.393

1.768

1.500

Aantal

21.900

17.283

14.438

9.381

6.181

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

5.552

4.670

4.301

3.289

2.775

Fondsen in beheer*

3.228

2.835

2.701

1.918

2.104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

8.780

7.505

7.002

5.207

4.879

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

166,5

137,3

127,3

102,6

87,2

Bedrijfslasten

–116,3

–104,2

–101,4

–77,3

–70,3

Waardeveranderingen van vorderingen

–20,4

–13,2

–7,2

–4,4

0,9

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,1

–0,2

–0,7

–1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

29,7

19,7

18,0

19,5

17,8

Belastingen bedrijfsresultaat

–7,2

–4,4

–4,2

–5,4

–4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

22,5

15,3

13,8

14,1

13,2

 

 

 

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio

14,0%

13,8%

15,3%

11,6%

14,9%

Solvabiliteit (BIS-ratio)

14,4%

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

Bedrijfslasten/totaal baten

70%

76%

80%

75%

81%

Rendement eigen vermogen in %

4,3%

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

 

 

 

 

 

 

per aandeel (in dollars)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

96

98

104

97

103

Nettowinst**

4,11

3,27

4,32

4,88

5,67

Dividend

2,52

2,61

2,81

2,71

2,87

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo***

720

636

577

477

397

Uitstroom

9%

11%

10%

14%

18%

Percentage vrouwen met managementfunctie

37%

35%

27%

29%

33%

Opleidingskosten per fte in dollars

2.148

2.032

1.899

1.719

1.750

Verhouding hoogste/laagste salaris****

9,8

8,5

8,5

7,7

7,3

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1.000 kg)

2.885

2.800

2.604

2.097

1.454

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%