Triodos Investment Management

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg met EUR 293 miljoen tot EUR 2,1 miljard, een stijging van 17% (2010: 10% stijging). (Invloedrijke factor)

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en wereldwijd erkend leider in ‘impact investing’, beheert directe beleggingen variërend van duurzame energie-infrastructuur tot microfinancieringsinstellingen.

De groei van ons bedrijf is gebaseerd op een grondig inzicht in de marktsectoren en langdurige relaties met klanten die dezelfde toekomstvisie hebben als Triodos Bank. Op dit moment beheren we 18 fondsen die beleggen in zowel Europese als opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten.

Particulieren en instellingen kunnen beleggen in onze fondsen met thema’s als klimaat en energie, microfinanciering, duurzame handel, biologische voeding en landbouw, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van milieu, maatschappelijk en governance (ESG).

De retail beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder vestigingen van Triodos Bank. Met beleggers in institutionele fondsen wordt rechtstreeks contact onderhouden. Lees het overzicht van balanstotalen voor meer informatie.

‘Impact Investing’ – hoogtepunten

Triodos Bank streeft naar verbetering van de levenskwaliteit. Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van ‘Impact Investing’, waarbij financieel rendement wordt gecombineerd met rendement op maatschappelijk en milieugebied. 2011 was daarop voor Triodos Investment Management geen uitzondering.

Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO2-uitstoot bereikt van meer dan 1.500.000 ton. Daarnaast realiseerde Triodos Investment Management een aanbod van duurzame energiebronnen van 1.264 MW.

Meer dan 100.000 kleinschalige landbouwbedrijven in 27 landen wereldwijd werden meteen na levering van hun oogst betaald via onze handelsfinancieringsvoorzieningen. Hierdoor werden 16 verschillende fair trade en biologische producten op internationale markten gebracht.

Op het gebied van kunst en cultuur had Triodos Investment Management EUR 165 miljoen aan activa in beheer. Die activa werden aangewend voor de financiering van projecten die 1,7 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan 2160 kunstenaars.

Op het gebied van vastgoed is de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 2 gebouwen te verduurzamen. Dit heeft geleid tot een afname van de CO2-uitstoot met 50%.

In totaal hebben we voor 320 miljoen aan financieringen verstrekt aan 95 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Via deze instellingen konden we 7,9 miljoen mensen met een laag inkomen van kredieten voorzien. Van deze mensen is 66% vrouw en woont 46% op het platteland.

Engagement beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governance gebied.

Via deze fondsen (de SICAV I fondsen) worden beleggers onderdeel van een beweging die streeft naar een meer duurzame werkwijze bij beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2011 een dialoog gevoerd met 368 ondernemingen wereldwijd.

Deze SRI-fondsen beheerden EUR 410 miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in staatsobligaties in Europa.

De resultaten van de fondsen over 2011

In 2011 is het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management met EUR 293 miljoen gegroeid tot EUR 2,1 miljard, een stijging van 17% (2010: een stijging van 10%).

Deze groei kan voornamelijk worden toegeschreven aan beleggingen die voortkwamen uit (semi-)institutionele fondsen in Ampère Equity Fund en Triodos Microfinance Fund en de groei van particuliere beleggingen in Triodos Fair Share. Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds werden geconfronteerd met een uitstroom van fondsen, met name door wijzigingen in het fiscale voorkeursregime voor het fonds. Gedurende het hele jaar vertoonden alle fondsen in het algemeen een stabiele groei.

VIDEO'S

Marilou van Golstein Brouwers – Triodos Investment Management (photo)

Marilou van Golstein Brouwers
Triodos Investment Management

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken