Emerging Markets

De Emerging Markets activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De doelstelling van de microfinancierings- en duurzame financieringsfondsen is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren in ontwikkelingslanden die de levenskwaliteit verbeteren door het verlenen van transparante en verantwoordelijke financiële diensten, het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw.

Eind 2011 beheerden alle fondsen met dit thema in totaal EUR 390 miljoen, een stijging met 23,1%.

Microfinanciering

Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de microfinancieringssector gegroeid tot EUR 360 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. (Invloedrijke factor)
 

De vier Triodos microfinancieringsfondsen hebben 95 microfinancieringsinstellingen gefinancierd in 43 landen. Via deze instellingen konden we kredieten bieden aan meer dan 7,9 miljoen mensen met een laag inkomen en spaarproducten aan nog eens 7,5 miljoen mensen. Eind 2011 bedroeg het totaal beheerd vermogen van de vier microfinancieringsfondsen EUR 362 miljoen.

De vier Triodos microfinancieringsfondsen nemen deel in 19 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en vehikels over heel de wereld. Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2011

Begin 2011 heeft een groep van meer dan 40 mondiale investeerders de Principles for Investors in Inclusive Finance ondertekend. Met deze principles werken investeerders mee aan een inclusieve financiële dienstverleningssector die de belangen van klanten met lage inkomens centraal blijft stellen. De principles zijn een initiatief van een kerngroep investeerders, waaronder Triodos Investment Management en HKH Prinses Máxima, Speciale Pleitbezorger voor ‘Financiële diensten voor iedereen’ (‘Inclusive Finance for Development’) van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De lancering vond plaats tijdens het Responsible Finance Forum op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat microfinanciering een sleutelrol kan spelen bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund (Europa)

2011 was het derde jaar waarin Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund actief was. Het fonds staat open voor institutionele beleggers, vermogende particulieren en private-bankingcliënten in Europa.

In 2012 zal het fonds via de distributiekanalen van Triodos Investment Management ook worden opengesteld voor particuliere beleggers.

Eind 2011 was het netto vermogen met 53,5% gegroeid tot EUR 94,7 miljoen en had de portefeuille een waarde bereikt van EUR 71,2 miljoen (75,2% van het netto vermogen van het fonds). Het aantal beleggingen van het fonds is gestegen tot 28 microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en één beleggingsfonds en de geografische spreiding van het fonds is verder gediversifieerd door de toevoeging van drie nieuwe landen aan de portefeuille. De portefeuille telt nu 19 landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Het fonds heeft een rendement gegenereerd van 6,1%.

Triodos Fair Share Fund (Nederland)

Triodos Fair Share Fund sloot 2011 af met een sterke groei van 28,4% tot EUR 122,5 miljoen.

Het fonds heeft geïnvesteerd in 43 microfinancieringsinstellingen in 25 verschillende landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Beleggers bleven in 2011 profiteren van het belastingvoordeel van het fonds.

Het door het fonds behaalde rendement bedroeg 5,4%, exclusief een belastingvoordeel van 2,2% voor Nederlandse particuliere beleggers.

Stichting Triodos-Doen (Nederland)

Stichting Triodos-Doen is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Stichting DOEN.

Het fonds investeert in financieringsinstellingen met een relatief hoog risicoprofiel en in nieuwe opkomende financiële instellingen die zich richten op moeilijk te bereiken doelgroepen en achtergestelde geografische gebieden. In 2011 werd een vijfjarenstrategie goedgekeurd waarmee de visie en missie van het fonds op het gebied van duurzaam bankieren in ontwikkelingslanden wordt aangescherpt. Aan deze benadering liggen duurzaamheidsthema’s in de financiële sector als Voeding en Landbouw alsmede Energie en Klimaat ten grondslag.

In 2011 groeide het vermogen van Triodos-Doen met 6,4% tot EUR 81,5 miljoen.

Stichting Hivos-Triodos Fund (Nederland)

Hivos Triodos Fonds is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Hivos. Door de non-profitstructuur en de samenwerking met Hivos kan het fonds bovengemiddelde risico's accepteren om innovatieve investeringen mogelijk te maken.

Hivos-Triodos Fund investeert in microfinancieringsinstellingen met een hoger risicoprofiel die actief zijn in onderontwikkelde markten die hun diensten verlenen aan kwetsbare doelgroepen. Voortbouwend op de specifieke kennis en ervaring bij Hivos en bij Triodos Bank heeft Hivos-Triodos Fund middelen gereserveerd voor de financiering van brede duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden de komende jaren. Het fonds zal zich voornamelijk richten op duurzame energie en landbouw.

In 2011 is het fondsvermogen met 6,4% gegroeid tot EUR 70,0 miljoen.

Sustainable Trade Finance (Europa)

Triodos Sustainable Trade Fund verstrekt handelsfinancieringen aan coöperatieve en particuliere landbouwexporteurs van biologische en/of fair trade goederen in ontwikkelingslanden.

In 2011 is het volume van de handelsfinancieringstransacties van het fonds met 24% gegroeid tot EUR 28 miljoen. In totaal werden 36 leningen verstrekt aan 33 coöperatieve en particuliere exporteurs die 16 verschillende producten verbouwen in 27 landen. De gefinancierde producten zijn onder andere koffie, katoen, cacao, olijfolie, cashewnoten, sesamzaad en suiker.

Triodos Sustainable Trade Fund wordt voornamelijk gefinancierd door een kredietlijn van Triodos Bank, die deels wordt zeker gesteld met garanties van Nederlandse en internationale overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Eind december 2011 heeft medeoprichter Hivos extra garantiekapitaal aan het fonds toegekend. Hierdoor kon de kredietlijn van Triodos Bank met EUR 3 miljoen groeien.

Casestudie

De allereerste effectrapportage van Triodos Investment Management voor een van haar fondsen is in september 2011 gepubliceerd. Triodos Sustainable Trade Fund heeft het Impactrapport 2010 gepubliceerd als een eerste poging om haar resultaten te documenteren voor wat betreft de realisatie van haar missie: verbetering van de levenskwaliteit van kleine landbouwers en het stimuleren van duurzame landbouw in ontwikkelingslanden. Enkele kerncijfers voor 2010:

  • 116.272 kleine landbouwers wereldwijd hebben hun oogst verkocht aan organisaties die werden gefinancierd door het fonds;
  • er werd EUR 2 miljoen aan premie (of inkomensstijging) betaald aan landbouwers door hun producten te verkopen aan organisaties die werden gefinancierd door het fonds;
  • 16,9 miljoen medicijnen ter bestrijding van malaria kunnen worden geproduceerd uit door het fonds voorgefinancierde Artemisinine.

Emerging Markets Funds - Vooruitzichten 2012

Triodos SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund, Stichting Triodos-Doen en Stichting Hivos-Triodos Fonds verwachten in 2012 een groei met ten minste EUR 40 miljoen tot meer dan EUR 400 miljoen.

In 2012 zal Triodos Sustainable Trade Fund naar verwachting worden geherstructureerd om meer investeerders te laten deelnemen in de financiering van duurzame landbouw en handel. Het fonds streeft naar een groei van zijn portefeuille van 20% à 30%.