Kunst en cultuur

Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur.

Deze ervaring was met name relevant in 2011, aangezien veel overheden in het kader van verregaande bezuinigingsmaatregelen hadden aangekondigd in de begrotingen te gaan snijden. Deze bezuinigingen hebben veelal geleid tot drastisch minder financiële steun, met name voor de kunst- en cultuursector.

Als gevolg hiervan heeft Triodos Bank veel tijd geïnvesteerd in het verstrekken van informatie aan de sector over de mogelijkheden van bankkredieten als duurzaam alternatief voor de afhankelijkheid van steeds onzekerder wordende subsidies.

Triodos Cultuurfonds (Nederland)

Triodos Bank biedt Triodos Cultuurfonds aan aan haar Nederlandse klanten. Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in door de overheid erkende culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur. Het doel van het fonds is de sector minder afhankelijk te maken van subsidies en liefdadigheid door het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

In 2011 daalde het totaal netto vermogen van het fonds met 14,8% tot EUR 165,0 miljoen. Het jaarrendement was 6,0% (exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% voor culturele beleggingen door particuliere beleggers). De daling van het vermogen kan grotendeels worden toegeschreven aan de wijzigingen in het Nederlandse fiscale regime voor culturele beleggingen die eind 2010 zijn doorgevoerd.

Triodos Investment Management en Kunst en Cultuur – Vooruitzichten 2012

Triodos Investment Management is voornemens Triodos Cultuurfonds aan te houden en nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen om de culturele sector in Nederland te ondersteunen. Zij is tevens van plan het concept van beleggingsfondsen op het gebied van kunst en cultuur uit te breiden naar andere vestigingen van Triodos Bank.

In 2012 zullen we de portefeuille van Triodos Cultuurfonds blijven aanpassen om aan onze beleggingsrendementsdoelstellingen te voldoen. Zo zou Triodos Cultuurfonds een aantrekkelijk beleggingsvehikel gericht op de Nederlandse culturele sector moeten blijven en het groeipatroon van eerdere jaren weer op moeten kunnen pakken.