Triodos SICAV I
(Triodos Sustainability Funds, Europa)

Triodos SICAV I bestaat uit vier in Luxemburg gevestigde subfondsen die worden gedistribueerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

De vier fondsen beleggen enerzijds in aandelen en obligaties van multinationals die zich onderscheiden door een goed sociaal en milieubeleid en die maatschappelijk verantwoord worden geleid.

Daarnaast betreft het beleggingen in obligaties, onder andere staatsobligaties van landen die voldoen aan de criteria van Triodos Investment Management, die de soliditeit van het fonds waarborgen voor wat betreft liquiditeitsrisico en beleggingsrendement.

Een andere doelstelling van Triodos SICAV I is het stimuleren van ondernemingen om hun bedrijfsvoering blijvend duurzamer in te richten.

Triodos Sustainable Equity Fund (Europa)

Triodos Sustainable Equity Fund, een subfonds van Triodos SICAV I, wordt gedistribueerd in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg, en belegt in de aandelen van multinationals wereldwijd.

In 2011 had de aandelenmarkt te kampen met toenemende angst over schuldenkwesties in de Eurozone. Ook het fonds ontkwam niet aan de gevolgen van dit sentiment.

Het fonds heeft een rendement na kosten behaald van -5,0%, hetgeen 1,2% hoger is dan zijn benchmark vóór kosten. Het totaal netto fondsvermogen is in 2011 met 7,7% gedaald tot EUR 167 miljoen.

Triodos Sustainable Bond Fund (Europa)

Triodos Sustainable Bond Fund, een subfonds van Triodos Sicav I, wordt gedistribueerd in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Luxemburg.

Het fonds belegt in euro-obligaties van multinationals wereldwijd en, sinds 1 april 2010, in in euro’s gestelde staatsobligaties.

De onzekerheid over staatsobligaties nam tijdens de Eurocrisis 2011 verder toe. Tegen deze achtergrond heeft het fonds een rendement na kosten van 4,5% behaald, 0,1% lager dan zijn benchmark vóór kosten, terwijl het fondsvermogen van het fonds in 2011 met meer dan 1,9% is gestegen tot EUR 143 miljoen.

Triodos Sustainable Mixed Fund (Europa)

Triodos Sustainable Mixed Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Het fonds heeft gedurende het grootste deel van 2011 een defensieve beleggingsstrategie aangehouden met een relatief groot percentage beleggingen in obligaties. In 2011 kreeg het fonds een vierde ster van rating-agency Morningstar.

De resultaten waren in lijn met de benchmark en genereerden een rendement van 1,4% na kosten, hetgeen 0,9% hoger was dan de benchmark vóór kosten. Het totaal netto vermogen per ultimo 2011 bedroeg EUR 62 miljoen.

Triodos Sustainable Pioneer Fund (Europa)

Triodos Sustainable Pioneer Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Het fonds belegt in ondernemingen die baanbrekend zijn op het gebied van klimaatbescherming, een schone planeet, volksgezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het fonds heeft een rendement na kosten behaald van -20,3%, hetgeen 6,0% lager is dan zijn benchmark vóór kosten. Het totaal netto vermogen per ultimo 2011 daalde met 19,5% tot EUR 37 miljoen.

Engagement

Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2011 tot positieve resultaten geleid.

Gedurende het jaar maakte Triodos Investment Management bij 106 aandeelhouders- vergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos Sustainable Pioneer Fund. De bedrijven werden van tevoren geïnformeerd over de onderwerpen van Triodos Bank waarover gestemd zou worden, zodat organisaties zich daarop konden voorbereiden.

Naast 216 feedbackbrieven aan alle ondernemingen waarnaar zij onderzoek heeft gedaan is Triodos Investment Management de dialoog aangegaan met meer dan 150 multinationals, hetgeen heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen van hun beleid en prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hiermee heeft Triodos Bank duidelijk aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs van essentieel belang is voor het stimuleren van duurzaam gedrag van ondernemingen.

SRI-fondsen - Vooruitzichten 2012

De ontwikkelingen in de economie en financiële markten zullen in 2012 in grote mate worden bepaald door politieke beslissingen. Beslissingen over het snoeien in begrotingen als reactie op de Europese crisis zullen waarschijnlijk verregaande consequenties hebben.

De daarmee gepaard gaande economische en financiële risico’s zullen het beleggerssentiment op de mondiale aandelenbeurzen sterk blijven beïnvloeden. Voor veel beleggers betekende dit dat ze gingen uitzien naar financieel gezonde bedrijven met defensieve groeikwaliteiten.

Doelstelling van Triodos Sustainability Fund is te anticiperen op risico’s op korte termijn en kansen op lange termijn. En om deze kennis te verankeren in fondsen die thema’s hebben als ’gezonde mensen’, ‘schone planeet’ en ’klimaatbescherming’. Binnen deze thema’s zijn eersteklas bedrijven te vinden in groeimarkten zoals persoonlijke verzorging, biologische voeding, waterbehandeling, recycling en energie-efficiëntie.

Nominale rendementen op staatsobligaties in landen met een hoge credit-rating hadden eind 2011 een recordlaagte bereikt, terwijl het rendement werd gecorrigeerd door een negatieve inflatie.

Als we rekening houden met een verdere daling van de inflatie en een verdere terugval in de economische groei kunnen de rentetarieven nog wel een tijdje laag blijven. Gezien de aanhoudende onzekerheden zullen de fondsen de voorkeur blijven geven aan obligaties van landen die als ‘veilig’ worden gezien en van financieel krachtige ondernemingen.