Vastgoed

In 2011 werden duurzame vastgoedontwikkelingsactiviteiten ondergebracht in een joint-venture met OVG, een grote Nederlandse vastgoedontwikkelaar, genaamd JOIN. Triodos Investment Management beheert nu enkel nog het Triodos Vastgoedfonds. Triodos Real Estate Investment Management is de beheerder van de TNT CV.

De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gebaseerd op een unieke, integrale visie op duurzaamheid, gebaseerd op 4 P’s: People, Planet, Profit en Project.

Triodos Vastgoedfonds (Nederland)

Tot eind 2011 is de crisis van de Nederlandse vastgoedmarkt grotendeels aan Triodos Vastgoedfonds voorbijgegaan.

De Nederlandse markt heeft te kampen met een grote leegstand van 15%. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waardering van de portefeuille van Triodos Vastgoedfonds, ook al bedraagt de leegstand van het fonds zelf slechts 2%.De huurinkomsten en -kasstroom zijn stabiel dankzij de gemiddelde looptijd van de huurcontracten (bijna 7 jaar).

Het directe rendement van het fonds bedroeg 6,2% en het indirecte rendement -10,7%. Het koersrendement bedroeg -3,1%.

De beleggingsportefeuille is gegroeid van EUR 77,7 tot EUR 87,2 miljoen, dankzij de aankoop door het fonds van 3 panden. Het aantal uitstaande aandelen is 9,8% lager.

Het fonds genoot grote belangstelling in de Nederlandse vastgoedmarkt dankzij de publiciteit rondom de GasTerra-transactie. Het fonds heeft een leegstaand pand gekocht, gerenoveerd en aan GasTerra verhuurd. Voor deze transactie heeft het fonds een zogenaamd groen huurcontract ontwikkeld.

Duurzaam vastgoed - Vooruitzichten 2012

De vastgoedmarkt zal naar verwachting onder druk blijven staan in 2012. Zij zal zich het tweede halfjaar mogelijk stabiliseren of licht verbeteren.

Ondanks deze marktcondities verwacht Triodos Investment Management beperkte groei van Triodos Vastgoedfonds als gevolg van de gekozen strategie om zich te richten op duurzame panden nabij uitvalswegen die als aantrekkelijke kantoorlocaties worden gezien.