Overige ontwikkelingen

In 2011 heeft Private Banking een onafhankelijk marktonderzoeksbureau een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat 95% van de klanten tevreden tot zeer tevreden was over de diensten en producten van Triodos Bank Private Banking en zich bijzonder met Triodos Bank verbonden voelde.

Uit het onderzoek kwamen de voordelen naar voren van meer toegespitste en proactieve contacten met onze klanten, een passend productaanbod en de noodzaak van eersteklas back-officeprocessen.

Op basis van deze werkzaamheden zullen we in 2012 een reorganisatie doorvoeren om beter op deze uitdagingen te kunnen inspelen en meer middelen voor onze marketing- en communicatieactiviteiten inzetten.

Een jaar van samenwerking

Triodos Private Banking bleef met stichtingen en religieuze instellingen samenwerken om de financiële activa beter af te stemmen op hun missie.

Zo werkten we samen met NSGK, een vooraanstaande Nederlandse stichting, bij het ontwerpen van een borgstellingsfonds. Daarbij houdt NSGK een speciaal deposito bij Triodos aan, waardoor Triodos in staat wordt gesteld om geld te lenen aan ondernemers die werkzaam zijn op gebieden die passen bij de missie van zowel NSGK als Triodos Bank.

We hebben in de loop van het jaar samen met collega’s van Triodos Investment Management gewerkt aan het invoeren van een alternatief voor ons bestaande beleggingsmodel. Dit nieuwe initiatief in bedoeld om onze duurzame impact te vergroten en deze beter op de waarden van Triodos Bank af te stemmen. We hebben minder vooruitgang geboekt dan gehoopt, maar we blijven ons inzetten voor deze nieuwe benadering en zijn voornemens deze in 2013 in te voeren.