Prestaties

Aanhoudende groei ondanks moeilijke marktomstandigheden

In 2011 was het sentiment op de financiële markten bijzonder negatief als gevolg van onzekerheid omtrent het lot van de euro.

Potentiële beleggers aarzelden om kapitaal te beleggen, en gaven de voorkeur aan sparen of het behouden van hun huidige posities. In dit moeilijke klimaat konden wij tot ons genoegen een groei van 20% van de toevertrouwde middelen tot EUR 654 miljoen boeken. In België zijn de toevertrouwde middelen met 31% gegroeid tot EUR 64 miljoen, tegenover 28% en EUR 49 miljoen in 2010.

Toevertrouwde middelen

Triodos Bank Private Banking 2011
Totaal = EUR 654 miljoen

Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking 2010 (cirkeldiagram)

De samenstelling van de toevertrouwde middelen is wederom grotendeels ongewijzigd; het merendeel komt via Triodos MeesPierson Sustainable Asset Management voor rekening van vermogensbeheer. In Nederland was de groei voornamelijk te danken aan particulieren; stichtingen en religieuze instellingen waren wat terughoudender in het beleggen van kapitaal.

Kapitaalinbreng

Wij waren vooral blij met de grotere belangstelling van ondernemers. Het succes van de kapitaalwerving van Triodos Bank in 2011 was mede aan hen te danken.

In 2011 hebben private banking-klanten een recordbedrag van EUR 11 miljoen belegd in nieuw aandelenkapitaal voor Triodos Bank. Hieruit blijkt een sterk vertrouwen in onze manier van bankieren.

Beleggingsresultaat

Na de stijging in 2010 met 16%, daalde de duurzame aandelenportefeuille van Private Banking in 2011 met 2,7% a. Gezien de uitdagende marktomstandigheden achten wij deze bescheiden daling acceptabel. Het rendement op onze duurzame portefeuille was 0,9 % lager dan de markt vertegenwoordigd door de MSCI Wereldindex. Hierdoor werden onze relatief achterblijvende resultaten over 2010 enigszins verzacht. Sinds 2006 heeft onze aandelenportefeuille een positief rendement behaald van 20% tegen 0% volgens de MSCI.

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI

Begin = 100 bij oprichting Private Banking in september 2005

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI (lijndiagram)

Vastrentende beleggingen

De resultaten van de duurzame vastrentende beleggingen waren in 2011, zowel nominaal als relatief, beter dan die van de aandelen. Zonder de maatschappelijke en culturele beleggingen bedroeg het rendement van de vastrentende beleggingen in 2011 2,7% versus 1,8% van de benchmark. Sinds 2006 heeft onze portefeuille een rendement geboekt van 24,0% tegenover een benchmark van 19,7%.

Als de maatschappelijke en culturele beleggingen wel worden meegeteld is het rendement van deze vastrentende portefeuille in 2011 nog hoger, zelfs zonder de hieraan verbonden belastingvoordelen.

Het hogere rendement van de maatschappelijke en culturele vastrentende beleggingen zowel in 2011 als over de periode 2006-2011 (eveneens zonder belastingvoordelen) is zeer bevredigend. Op basis van deze resultaten is het gerechtvaardigd om door te gaan met gerichte duurzame beleggingen, ondanks de lagere belastingvoordelen.

Missiegedreven beleggingen

Het rendement van de derde categorie van alternatieve beleggingen - of missiegerelateerde beleggingen – van Private Banking, die tot dusver uitsluitend in Nederland worden aangeboden, bedroeg in 2011 1,8%. Dit was een afspiegeling van de uitstekende resultaten van Triodos Fair Share Fund en Triodos Renewables Fund.

Het rendement van het duurzame Vastgoedfonds van Triodos, dat samenhangt met de slechte staat van de Nederlandse vastgoedmarkt, bedroeg -3,2%.

Grotere winstgevendheid

Nadat Private Banking in 2010, na vier jaar van kleine aanloopverliezen, in Nederland voor het eerst winst had geboekt, steeg deze winst in 2011 met 49% tot EUR 0,7 miljoen.

In België zijn de resultaten van Private Banking en Particulier Bankieren volledig geconsolideerd in de cijfers van de vestiging.