Triodos Bank in Nederland

dummyspan

We leven in een spannende tijd. Een tijd die wereldwijd onzekerheden met zich meebrengt, maar die ook nieuwe kansen biedt voor herstel van vertrouwen en een omslag naar een duurzame samenleving. Banken kunnen een belangrijke rol spelen als financiers van die verandering en Triodos Bank levert hier vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan. Het is hartverwarmend om te zien dat steeds meer mensen zich met onze bank verbinden.

Zo hebben we in Nederland met de komst van de 200.000e klant een belangrijke mijlpaal bereikt. Uit onderzoeken van onder andere Vara Kassa en Consumentenbond blijkt bovendien dat klanten onze dienstverlening met de hoogste scores waarderen. Onze krant De Kleur van Geld, die al onze relaties sinds 2010 ontvangen, viel in de prijzen als beste ‘business to consumer’ magazine. In mei hebben we een eigen Facebookpagina geopend, met binnen een half jaar meer dan 10.000 fans. Ruim 16.000 mensen, klanten en niet-klanten, brachten hun stem uit in de verkiezing van de Hart-Hoofdprijs. Deze publieksprijs van Triodos Bank voor de meest inspirerende duurzame ondernemer werd in 2011 voor het eerst uitgereikt en is gewonnen door de Vegetarische Slager.

Mooie ontwikkelingen, waar we natuurlijk best trots op zijn. Tegelijkertijd realiseren we ons als geen ander dat al die belangstelling ook de opdracht inhoudt dat wij onze impact verder vergroten. Daartoe hebben we afgelopen najaar met succes een emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank gedaan. Met de emissie haalde Triodos Bank in Nederland Eur 40 Mln aan eigen vermogen op, waardoor we de kredietverlening aan duurzame ondernemers weer verder kunnen laten groeien. En dat is hard nodig, want er zijn gelukkig steeds meer bedrijven en burgers die zelf initiatieven nemen om te werken aan een duurzame toekomst. Wij zullen ons graag samen met hen daarvoor inzetten.

We hebben in de loop der jaren een brede en zeer solide kredietportefeuille opgebouwd en zijn onder andere betrokken bij de financiering van energieopwekking met biomassa. Voor een aantal initiatieven binnen die sector hebben we in 2011 een bedrag moeten reserveren, omdat ze mogelijk niet aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen. Ook dit hoort bij ons vak. Het is een relatief jonge tak binnen de duurzame energiesector, die wij graag helpen ontwikkelen – met nieuwe technologie die nog sterk in ontwikkeling is en een kleine en zeer beweeglijke markt voor biomassa.

In de media wordt Triodos Bank steeds vaker als referentiepunt genoemd voor belangrijke dossiers, zoals de verduurzaming van bestaand vastgoed dat anders mogelijk leeg was komen te staan, of nieuwe financieringsvormen voor zorg- en welzijnsinstellingen die opvang voor een breder publiek toegankelijk maken. De komende periode zien wij bijvoorbeeld mogelijkheden voor kleinschalige, gezinsvervangende huizen voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. En zullen we samen met onze collega’s van Triodos Investment Management vooruitstrevende financieringsvormen voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving blijven ontwikkelen. En omdat we graag zouden zien dat de kinderen van onze klanten hun eerste bankrekening bij Triodos Bank openen, gaan we onze rekeningen voor kinderen aantrekkelijker maken.

Zoals gezegd leven we in een spannende tijd. Eén waarin zich een nieuw, hoopvol perspectief opent. U levert als spaarder of belegger bij Triodos Bank aan de ontwikkeling van dat perspectief uw directe, hoogstpersoonlijke bijdrage. Hieronder laat ik u graag kennis maken met een aantal projecten en ondernemers die wij met uw geld in 2011 hebben kunnen financieren en krijgt u een impressie in cijfers van de belangrijkste ontwikkelingen rond Triodos Bank in Nederland.

Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland

lees het hele artikel

Kerncijfers

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden EUR

2011

2010

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.704.118

1.460.049

Aantal rekeningen

207.579

169.919

 

 

 

Kredieten

994.714

761.774

Aantal

17.227

13.606

 

 

 

Balanstotaal*

1.877.488

1.592.895

 

 

 

Totaal baten

37.998

33.177

Bedrijfslasten

-26.264

-22.758

Waardeveranderingen van vorderingen

-10.197

-2.966

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

1.537

7.453

Belastingen bedrijfsresultaat

-238

-1.764

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

1.299

5.689

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

145

135

 

 

 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan levenskwaliteit en vervullen een cruciale rol in onze samenleving en bij de persoonlijke ontplooiing van mensen. Juist in een tijd waarin de waarde van cultuur maatschappelijk ter discussie staat, kunnen banken een grote rol spelen bij het financieren ervan. Triodos Bank was in 2011 als financier onder meer betrokken bij:

Het Scheepvaartmuseum (foto)

HET SCHEEPVAARTMUSEUM in Amsterdam opende na een ingrijpende verbouwing in oktober van dit jaar weer de deuren. Het museum laat zien hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Triodos Cultuurfonds heeft het deel van de verbouwing gefinancierd dat zorg gaat dragen voor onder andere de inkomsten uit horeca-activiteiten.

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn zijn van groot maatschappelijk belang, onder meer door de toenemende vergrijzing. Triodos Bank investeert in kleinschalige verzorgingshuizen waar menselijke warmte, respect en een persoonlijke benadering centraal staan. Daarnaast financiert de bank onder andere zorgboerderijen waar mensen met een beperking op een menswaardige manier kunnen leven en werken. Triodos Bank was in 2011 als financier onder meer betrokken bij:

Hospice Demeter (foto)

In Academisch HOSPICE DEMETER in De Bilt wordt in een huiselijke omgeving deskundige en toegewijde zorg geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Samenwerking met o.a. UMC Utrecht en tal van locale zorgverleners maakt het mogelijk ook in situaties waar de kwaliteit van leven ernstig is beperkt, optimale zorg te bieden. Het hospice onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om de zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak verder te verbeteren.

Landbouw en voeding

Voeding en landbouw vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Dierenwelzijn en het vermijden van pesticiden en kunstmest staan centraal. Duurzame landbouw stoot minder broeikasgassen uit en voorkomt uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Triodos Bank was in 2011 als financier onder meer betrokken bij:

Frozen Dutch (foto)

FROZEN DUTCH maakt biologisch ijs met een krachtige smaak op basis van Nederlandse ingrediënten. Sinds dit jaar financiert Triodos Bank de uitbreiding van de productiecapaciteit en de aanschaf van nieuwe ijsmachines.

Energie en klimaat

Voor een transitie van de op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een CO2-neutrale, is het nodig de energiebehoefte te verlagen, energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking en over te schakelen op koolstofarme brandstoffen.

Texel Energie (foto)

TEXEL ENERGIE is een kleinschalig energiebedrijf dat duurzame stroom en duurzaam gas levert aan particulieren en bedrijven op Texel en – zoals men dat op Texel zegt – ‘aan de overkant’. Texelaars zijn gezamenlijk eigenaar van deze coöperatie die in 2009 werd opgericht. Triodos Bank financiert sinds 2011 de aanleg van 300 zonne-energieinstallaties op de daken van evenzoveel woonhuizen.