Triodos Investment Management

Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en die worden beheerd door Triodos Investment Management BV, een 100% dochteronderneming van Triodos Bank.

Triodos Beleggingsfondsen beleggen op basis van verschillende thema’s zoals microfinanciering, duurzame handel, biologische landbouw, klimaat en energie, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur, of in beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance, de zogenaamde ESG-benadering (Environment, Social, Governance).

Deze fondsen en beleggingen staan niet op de balans van Triodos Bank. Zij publiceren elk hun eigen jaarverslag en de meeste fondsen hebben een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg met EUR 293 miljoen tot EUR 2,1 miljard, een stijging van 17% (2010: 10% stijging). (Invloedrijke factor)

 

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 18 beleggingsfondsen, voor zowel particuliere als institutionele beleggers, met in totaal EUR 2,1 miljard aan beheerd vermogen. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 293 miljoen, een stijging van per saldo 17%, tegenover een doelstelling van 10 à 20%. Er was ook sprake van uitstroom van de beleggingen als gevolg van de geleidelijke afschaffing van het fiscale voordeel voor Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds.

Uit de stijging van het totale bedrag dat aan Triodos Investment Management is toevertrouwd blijkt dat steeds meer beleggers geïnteresseerd zijn om te beleggen in deze belangrijke maatschappelijke thema’s.

Vooruitzichten Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is goed gepositioneerd voor verdere groei dankzij een groeiende vraag naar ‘impact’-beleggingen. Beleggers hebben zowel belangstelling voor bestaande beleggingsfondsen als voor nieuwe fondsen op verschillende terreinen zoals energiebesparing, duurzame energie, kunst en cultuur en duurzaam landbouw en voeding.

De groeivooruitzichten van de Nederlandse fondsen met fiscaal voordeel zijn onzekerder geworden doordat de overheid heeft besloten deze fiscale voordelen te beperken. In totaal voorzien we voor 2012 een iets lagere groei in beheerd vermogen van 10 à 15%.