Resultaten

Het balanstotaal van Triodos Bank is met 23% gestegen tot EUR 4,3 miljard. (Invloedrijke factor)

Triodos Bank zet zich in voor duurzame ontwikkeling, waarbij aandacht voor de levenskwaliteit van mensen centraal staat. Levenskwaliteit betreft niet alleen het welzijn van mensen zelf, maar ook de onderlinge sociale relaties en de manier waarop we met het milieu omgaan. Levenskwaliteit staat niet tegenover succesvol ondernemerschap en financieel rendement, maar plaatst deze in een breder perspectief. Juist dát is de toegevoegde waarde van Triodos Bank. De bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben geleid tot een grotere belangstelling voor levenskwaliteit, mensen en het milieu. Triodos Bank speelt daarop in door haar activiteiten verder te verbreden en verdiepen.

In aanvulling op het overzicht van kerncijfers in het hoofdstuk ’Onze Groep‘ vindt u hieronder de belangrijkste resultaten die Triodos Bank in 2011 heeft behaald, en nadere gegevens over haar divisies, producten en diensten, de bredere impact ervan, en de vooruitzichten voor de komende jaren.