Vooruitzichten

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2012 een hogere winst te behalen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis zich in 2012 zal voortzetten en zich mogelijk nog verdiept. De problemen die duurzame ondernemers en bedrijven die actief zijn in de reële economie ondervinden, kunnen leiden tot hogere voorzieningen bij de bank.

Ook in 2012 zullen wij een actieve bijdrage blijven leveren aan een duurzamere maatschappij. We zullen inspelen op de sociale, ecologische en culturele uitdagingen waarvoor we ons op korte, middellange en lange termijn geplaatst zien en verder bouwen aan het idee van bewust(er) omgaan met geld en duurzaam bankieren.

We verwachten een groei in onze financiering van duurzame energieprojecten en andere innovaties waardoor we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Onze activiteiten in de milieusector zijn echter slechts een deel van onze steeds groter wordende impact, en we verwachten dan ook een verdere uitbreiding van onze activiteiten in de sociale en culturele sector.

We zullen in de praktijk en door middel van het publieke debat invloed blijven uitoefenen, in onze rol van ‘change agent’ die duurzame ondernemingen financiert, die blijvende voordelen bieden aan mensen en het milieu.