Samenvatting milieujaarverslag

De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is gevolg van de financiering van ondernemers en ondernemingen die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar de bank is natuurlijk ook verantwoordelijk voor de gevolgen van haar eigen milieu-impact.

Prestaties in 2011

In 2011 heeft Triodos Bank veel aandacht besteed aan het verder terugdringen van het papier- en energieverbruik en het ontwikkelen van een nieuw Environmental Management System (EMS)-handboek om de doelmatigheid van het systeem te vergroten.

Voorbeelden van initiatieven om de milieuvoetafdruk van Triodos Bank te verkleinen zijn de invoering van een papierloos HR-communicatiesysteem bij de Belgische vestiging, waardoor medewerkers HR-informatie, zoals loonstrookjes en vakantieformulieren, elektronisch kunnen ontvangen en beheren. Klanten in Spanje ontvangen hun rekeninggegevens nu via internet in plaats van per post. De vestiging schat dat het papierverbruik in 2012 hierdoor met ongeveer 80% zal afnemen.

Energieverbruik

Triodos Bank streeft naar het gebruik van 100% groene energie om al haar kantoren van elektriciteit te voorzien. Als een nieuw kantoor in gebruik wordt genomen dat nog niet al gebruik maakt van een groene energieleverancier, stapt Triodos Bank zo snel mogelijk over op groene energie. Om het energieverbruik van haar datacentre- en IT-activiteiten terug te dringen, is Triodos Bank een pilot gestart met ‘thin clients’. Met deze nieuwe technologie wordt 90% van het energieverbruik van conventionele computers bespaard. De vestiging in het Verenigd Koninkrijk zal deze nieuwe technologie in gebruik gaan nemen als zij begin 2012 naar een nieuw gebouw verhuist.

Reizen

Het is beleid van Triodos Bank medewerkers te stimuleren op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen.

Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, maar als het noodzakelijk is dat er per auto gereisd wordt, stelt de bank bedrijfsauto’s ter beschikking met de beste milieuprestaties.

Daarnaast beschikt Triodos Bank Nederland over een elektrische auto voor het geval medewerkers tot 70 km moeten reizen. De bank least nog twee elektrische auto’s en heeft oplaadpunten aangebracht voor bezoekers en medewerkers die gebruik maken van elektrische voertuigen.

Papierverbruik

Triodos Bank streeft ernaar de milieuvoetafdruk van haar papierverbruik en prints te verkleinen. Waar mogelijk maakt de bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en -materialen, zoals waterbesparend printen en plantaardige inkten. Triodos Bank stimuleert haar klanten om zoveel mogelijk op milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren (telefoon, e-mail en internet). Uitbreiding van het online productaanbod en verbetering van de efficiëntie van het online openen van rekeningen zijn hier slechts twee voorbeelden van.

Klimaatneutraal ondernemen

Triodos Bank is volledig CO2-neutraal. Triodos Bank draagt er in drie stappen aan bij dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag kan worden gebracht. Ten eerste via energiebesparing; ten tweede door de noodzakelijke energie waar mogelijk af te nemen van duurzame leveranciers, en tenslotte door eventueel resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Meer over de inspanningen van Triodos Bank om haar milieuvoetafdruk te verkleinen vindt u op Milieujaarverslag.