Wereldwijd perspectief

In het westen is de economische groei gestagneerd, terwijl opkomende markten bleven groeien. Door deze economische problematiek zijn dringende ecologische en maatschappelijke crises naar de achtergrond verdrongen, maar dit betekent niet dat zij daarmee zijn verdwenen. Integendeel. Al deze problemen zijn onderling met elkaar verweven. Overheden, maar ook veel ondernemingen en individuen, hebben ervoor gekozen om, vaak op onverantwoorde wijze, van de toekomst te lenen om daar nu van te profiteren. Consumptie nu is belangrijker geworden dan kwaliteit van leven straks.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren werd 2011 gekenmerkt door een grotere actiebereidheid vanuit de maatschappij. Van de enorme druk die wordt uitgeoefend door online communities, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, tot de acties van de Occupy-beweging die een tijd lang het nieuws van de dag waren: kritische stemmen die fundamentele vragen stellen over de manier waarop we leven en de systemen waarvan we afhankelijk zijn geworden. De rol van banken is daarbij een belangrijk thema. Triodos Bank biedt een antwoord op die vragen en laat zien dat een andere manier van bankieren mogelijk is.

Triodos Bank is sterk betrokken bij deze gebeurtenissen. In 2011 zijn we ook blijven doen wat we sinds onze oprichting in 1980 altijd al hebben gedaan, namelijk het financieren van de reële, duurzame economie op basis van onze krachtige missie en waarden.

VIDEO'S

Peter Blom – CEO Triodos Bank Group (photo)

Peter Blom
CEO Triodos Bank

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken