Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Bericht van de Raad van Commissarissen

De belangrijkste taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op de ontwikkelingen van de bank, zowel bedrijfsmatig als voor wat betreft het realiseren van haar missie. Daarnaast staat de Raad de Directie met adviezen terzijde.

Triodos Bank en het economische en financiële klimaat

Tegen de achtergrond van aanhoudende onrust op de economische en financiële markten doet het de Raad van Commissarissen genoegen dat Triodos Bank erin is geslaagd te blijven groeien en zich positief te blijven ontwikkelen. De bank is in staat geweest een zeer acceptabel niveau van winstgevendheid te behouden en is een voorbeeld voor degenen die op zoek zijn naar een vernieuwende, geloofwaardige manier van bankieren.

2012 werd gekenmerkt door een krachtige trend van nieuwe (inter)nationale wet- en regelgeving voor de bancaire sector, zoals hogere kapitaaleisen en nieuwe vereisten op het gebied van risicomanagement en beloningen. Die nieuwe regelgeving is nodig, maar is slechts een deel van de oplossing voor de fundamentele problemen van structurele en culturele aard waar de sector mee worstelt.

Hoogtepunten 2012

2012 was het eerste jaar van het strategisch driejarenplan dat in 2011 werd vastgesteld. Ondanks de veranderingen in de externe omstandigheden werden fundamentele wijzigingen van het plan niet nodig geacht. Duidelijkheid van richting en duurzame groei op basis van realistische winstniveaus vormen de kern van het plan. Zij vloeien voort uit de missie van de bank en de overtuiging dat duurzaam bankieren in een reële behoefte voorziet.

De Raad van Commissarissen is steeds op de hoogte gehouden van belangrijke kwesties waarmee de bank te maken kreeg. De Raad onderschrijft o.a. het belang van het onderzoeken van nieuwe sectoren die passen in de strategie van de bank. Maar de Raad wil ook weten welke risico’s daarbij worden gelopen en welke lessen met de bestaande kredietverlening zijn geleerd.

De Raad is geïnformeerd over de resultaten van de omvangrijke risico-beoordelings en managementinformatiesystemen die in 2011 zijn ingevoerd. Naar aanleiding van de aanzienlijke afboekingen op projecten in de sector biomassa, zijn deze grondig besproken met het management.