Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

De toezichthoudende activiteiten van de Raad van Commissarissen zijn gebaseerd op kwartaalverslagen van de Directie en op presentaties van managers van verschillende vestigingen en business units. Deze uitvoerige presentaties zijn zo gepland dat alle activiteiten van Triodos Bank in een periode van twee jaar de revue passeren.

In 2012 zijn presentaties gegeven door het management van de vestigingen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Door deze presentaties verkreeg de Raad van Commissarissen een goed inzicht in de activiteiten van Triodos Bank en ontstond een goede gelegenheid om het lokale senior management beter te leren kennen.

Terugkerende onderwerpen tijdens de bijeenkomsten en contacten met de Directie waren onder andere:

 • Financiële en economische ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan op de activiteiten van Triodos Bank; de strategie van Triodos Bank; financiële resultaten, risico-management en audit-bevindingen, met inbegrip van feedback en notulen van de Audit and Risk Committee; accountantsrapporten; het aantrekken van nieuw kapitaal; kwartaalverslagen; kredietrapportages; zaken betreffende De Nederlandsche Bank (DNB) en de Basel III-regelgeving;
 • De Eurocrisis en de mogelijke impact daarvan op de activiteiten van Triodos Bank;
 • Corporate governance en compliance;
 • Human Resource Management, management development, organisatorische veranderingen en bedrijfscultuur;

Ontwikkelingen en nieuwe markten in de verschillende landen en bij Triodos Investment Management.

Ook zijn in 2012 intensieve besprekingen gevoerd over en goedkeuringen gegeven aan, onder andere:

 • Het wervingsproces voor een nieuwe voorzitter, onder leiding van de Nomination and Compensation Committee, waarbij alle leden van de Raad van Commissarissen, de Directie en het Bestuur van het Administratiekantoor betrokken waren;
 • De topmanagementstructuur van de bank.
 • Door de groei van de activiteiten en complexiteit van de organisatie wordt op langere termijn een vierhoofdige Directie voorzien, bestaande uit twee Statutair Directeuren en twee directeuren die verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering van bepaalde onderdelen;
 • Het werkplan 2013;
 • Het jaarverslag 2011 en de managementletter, in het bijzijn van de externe accountant;
 • Het halfjaarverslag;
 • De risicobereidheid (‘risk appetite’) van Triodos Bank;
 • Wijzigingen in het management van Triodos Investment Management;
 • Het beloningsbeleid van Triodos Bank: de leden van de Nomination and Compensation Committee waren belast met de voorbereidende werkzaamheden, en derhalve actief betrokken bij besprekingen over dit onderwerp;
 • De ontwikkeling van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), waarvan Triodos Bank medeoprichter en de huidige voorzitter is. De Raad van Commissarissen ziet dit als een cruciaal instrument voor het realiseren van de missie van de bank;
 • Het oprichten van een agentschap in Frankrijk om toekomstige mogelijkheden op de Franse markt te onderzoeken en zo mogelijk een vestiging van de bank te openen. De Raad volgt nauwgezet de plannen en ontwikkelingen voor nieuwe vestigingen en activiteiten in het buitenland en ziet er op toe dat deze in lijn zijn met de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de bank;
 • De implementatie van nieuwe vereisten van De Nederlandsche Bank met betrekking tot de expertise en technische competenties van de individuele commissarissen, en die van de Raad van Commissarissen als geheel, waren in 2012 onderwerp van gesprek in zowel de Nomination and Compensation Committee als in de Raad. De resultaten van deze discussie zullen bij (her)benoemingen worden gebruikt om de geschiktheid van de te (her)benoemen commissarissen te beoordelen;
 • De omvang en samenstelling, waaronder de diversiteit, van de Raad is aan de orde geweest. Een geactualiseerd profiel is met de Ondernemingsraad besproken en aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepresenteerd;
 • Een update van het interne reglement van de Raad van Commissarissen en de Directie;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van het Bestuur van het Administratiekantoor, de Raad van Commissarissen en de Directie ten opzichte van elkaar. De uitvoerige besprekingen hierover zijn in het tweede halfjaar 2012 aangevangen en zullen in 2013 worden voortgezet.

De activiteiten van individuele commissarissen in 2012 bestonden onder andere uit:

 • Bijwonen van vergaderingen op locatie bij klanten en/of certificaathouders in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje;
 • Commissarissen die in de landen wonen (of woonden) waarin Triodos Bank actief is, onderhielden informele contacten met lokale Managing Directors en senior medewerkers, waardoor ze meer inzicht kregen in het werk van die lokale vestiging;
 • De voorzitter heeft een vergadering bijgewoond met de andere voorzitters van Raden van Commissarissen van Nederlandse banken om de voortgang van de implementatie van de Code Banken te bespreken. De conclusie was dat de Code inmiddels grotendeels is geïmplementeerd, maar dat reputatieherstel van de sector nog op zich laat wachten;
 • Periodieke vergaderingen tussen de voorzitters van het Bestuur van het Administratiekantoor, de Raad van Commissarissen en de Directie;
 • De voorzitter van de Raad heeft – op uitnodiging – een vergadering met de Ondernemingsraad bijgewoond. Daarbij werd onder andere het medewerkertevredenheidsonderzoek besproken.