Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad van Commissarissen acht leden, met de Nederlandse, Belgische, Britse, respectievelijk Spaanse nationaliteit. In 2012 is de samenstelling van de Raad niet gewijzigd. De heer Eguiguren Huerta is tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank herbenoemd voor een tweede termijn. Daarbij is gebruikgemaakt van een nieuwe interne procedure voor de beoordeling van voordrachten en herbenoemingen.

Evenwichtige participatie man/vrouw

De Raad van Commissarissen streeft naar brede diversiteit in haar samenstelling, door een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en sexe. Meer in het bijzonder streeft hij naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels wordt bezet door mannen en niet meer dan 70% van de zetels door vrouwen.

In 2012 bestond de Raad van Commissarissen uit zes mannelijke leden (75%) en twee vrouwelijke leden (25%). Man/vrouw diversiteit is een belangrijk element geweest in de besluitvorming rondom de herbenoeming van een lid van de Raad in 2012. Na zorgvuldige afweging is echter de heer Eguiguren Huerta door de Raad van Commissarissen unaniem als meest geschikte kandidaat bevonden en voor herbenoeming voorgedragen. Het streven naar een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de procedures ten aanzien van herbenoeming, werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen.