Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onafhankelijkheid en Zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

Gedurende heel 2012 waren alle commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code onafhankelijk van Triodos Bank. De samenstelling van de Raad was zodanig, dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Tegenstrijdige belangen

In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor feitelijke of potentiële tegenstrijdige belangen van commissarissen.

In 2012 heeft één commissaris niet deelgenomen aan een bespreking in verband met mogelijke belangenverstrengeling.

Educatie

Als onderdeel van het programma voor permanente educatie organiseert de Raad van Commissarissen jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens treft u aan in verslag van de Nomination and Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen vond eind 2012 plaats. Hierbij is voortgeborduurd op de bevindingen van een onafhankelijk adviseur, die deze taak in 2011 op zich heeft genomen. In 2010 is besloten iedere twee jaar een onafhankelijk adviseur bij de evaluatie te betrekken. In 2012 is de evaluatie verricht onder toezicht van de voorzitter.

Onder deze evaluatie viel zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel, als dat van de individuele commissarissen en de commissies. De resultaten van deze bijeenkomst zijn besproken tijdens de vergadering van de Raad in december 2012 en zijn net als in 2011 bevredigend bevonden. Er is enige vooruitgang geboekt bij diverse aspecten van de interactie tussen de twee raden, zij het minder dan voorzien. De Raad van Commissarissen is voornemens meer tijd te nemen voor diepgaande discussies en reflectie, met name inzake onderwerpen als strategie, bedrijfscultuur en kwesties die te maken hebben met de waarden die Triodos Bank vertegenwoordigt. Zowel de Raad van Commissarissen als de Directie wenst hun besprekingen hierover te intensiveren, met name op het gebied van strategische planning en het delen en bespreken van dilemma’s. De Raad is voornemens van een ratificerende en onderzoekende rol, geleidelijk over te gaan op een meer betrokken benadering. Dit vereist van de Raad meer diepgang bij het vervullen van zijn kerntaken.

De voorzitter bespreekt de individuele evaluaties met de individuele commissarissen. Deze evaluaties zijn begin 2013 afgerond. Daarnaast is de evaluatie van de voorzitter verzorgd door de vicevoorzitter en hebben deze de resultaten met elkaar besproken.

Tijdens de bijeenkomst van de Raad in december 2012 is tevens gesproken over een voorlopige evaluatie van de Statutair Directeuren, die zal worden afgesloten met de evaluatie van de resultaten van het businessplan 2012 en van de assessments persoonlijke prioriteiten van de individuele Statutair Directeuren voor 2012. Deze resultaten zullen tijdens de bijeenkomst van de Raad van Commissarissen in februari 2013 worden besproken en vervolgens door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Nomination and Compensation Committee worden geëvalueerd met de individuele Statutair Directeuren.