Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Milieujaarverslag

De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu ontstaat door de financiering van ondernemers en ondernemingen die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar de organisatie is natuurlijk ook verantwoordelijk voor haar eigen impact als instelling op het milieu. Dit hoofdstuk beschrijft het interne milieubeleid, de milieumanagementstrategie en de milieuprestaties van Triodos Bank in 2012.

Milieumanagementsysteem

Milieuoverwegingen vormen een belangrijk onderdeel van alles wat Triodos Bank doet.

Met een actief Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. De afdeling interne audit controleert de EMS-procedures aan de hand van een risicogebaseerde auditplanning om er zeker van te zijn dat het systeem zinvolle verbeteringen blijft leveren.

Hoewel de daadwerkelijke toepassing van het milieubeleid van Triodos Bank de verantwoordelijkheid is van elke individuele medewerker, zijn een algemene milieumanager en de lokale milieumanager in elke vestiging verantwoordelijk om het EMS binnen de organisatie te verankeren.

De lokale milieumanagers voorzien alle medewerkers ten minste twee maal per jaar van actuele informatie over de milieuprestaties en -voortgang van hun vestiging om bewustzijn rond milieukwesties die intern spelen op peil te houden.

Milieukerncijfers

Download XLS

absolute hoeveelheden/fte’s*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

*

Fte’s: gemiddeld aantal fulltime medewerkers gedurende het jaar.

**

De gasrekening van het kantoor in het Verenigd Koninkrijk over de laatste twee maanden van 2011 werd na afronding van de cijfers over 2011 ontvangen. Daarom is het gasverbruik in 2011 gecorrigeerd (+27m2/fte). De CO2-compensatie voor dit gas vindt in 2012 plaats.

***

Het zakelijk verkeer per auto in 2011 is gecorrigeerd (–226km/fte) in verband met een nauwkeuriger berekening van dit cijfer.

****

Inclusief december 2011 voor Nederland

 

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

Elektriciteit in kWh/fte

3.045

2.622

2.991

2.884

3.075

2.961

Gas in m3/fte

127

134**

163

105

101

113

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

5.940

6.160

6.804

6.621

6.329

5.651

Per auto in km/fte

1.450

1.611***

2.389

2.596

2.416

2.130

Per openbaar vervoer in km/fte

858****

1.194

1.149

809

808

824

 

 

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.209

4.866

5.591

6.229

5.458

5.201

Carpoolen in km/fte

32

50

197

238

131

203

Per openbaar vervoer in km/fte

3.529

3.774

3.939

3.820

3.642

3.796

Per fiets of lopend in km/fte

628

639

724

808

619

612

 

 

 

 

 

 

 

Papierverbruik

 

 

 

 

 

 

Totaal papierverbruik in kg/fte

286

346

306

288

334

313

Kantoorpapier in kg/fte

23

25

32

 

 

 

Bedrukt papier in kg/fte

264

321

274

 

 

 

Bedrukt papier in kg/klant

0,44

0,60

0,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

Fte’s

693

636

556

477

393

346

Externe, tijdelijke medewerkers

46

31

30

33

43

40

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

27.413

23.746

23.250

18.933

15.040

12.546

Volume in m3

91.253

81.957

88.256

72.651

55.596

35.836

 

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers en opmerkingen bij grondslag

De milieukerncijfers geven het totale cijfer van de vijf vestigingen van Triodos, uitgedrukt per fte.

Tijdelijke werknemers van Triodos Bank zijn meegeteld in de berekening van de milieucijfers. Dit geeft een realistischer beeld van de feitelijke milieu-impact van de organisatie. De medewerkers in dienst van Triodos MeesPierson zijn niet opgenomen in deze berekening, omdat zij geen gebruik maken van de gebouwen van Triodos Bank.

De energiecijfers tonen het elektriciteits- en gasverbruik per fte. De cijfers zijn ontleend aan facturen en meterstanden.

Zakelijk verkeer toont het aantal kilometers per fte dat medewerkers hebben afgelegd per openbaar vervoer, vliegtuig of auto (hetzij met de eigen auto of taxi op basis van kilometerdeclaraties, hetzij met een bedrijfsauto op basis van kilometerstand).

De berekening van het vliegverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer vindt plaats aan de hand van vervoersbewijzen. De berekening van de afgelegde afstand woon-werkverkeer per fte vindt plaats op basis van de afstand tussen woon- en werkadres en op basis van gegevens uit gesprekken met of vragenlijsten van medewerkers waarin het gebruikte vervoermiddel is vermeld. Een carpooler wordt gedefinieerd als een medewerker die per auto naar het werk reist, samen met een collega.

De belangrijkste doelstelling van Triodos Bank is om CO2-neutraal te opereren. Zij kiest er dan ook voor om de CO2-uitstoot verder te compenseren dan misschien in theorie verplicht is.

Bovendien heeft Triodos Bank ervoor gekozen om al haar emissies te compenseren, ongeacht of deze ook al door de leveranciers van Triodos Bank zijn gecompenseerd.

Het papiergebruik wordt vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen en door berekening van het soortelijk gewicht van de verschillende papiersoorten die in elke vestiging worden gebruikt, of aan de hand van door leverancier verstrekte cijfers.

Om beter te kunnen bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen om het papiergebruik terug te dringen, maakt Triodos Bank voor wat betreft haar papiergebruik onderscheid tussen kantoorpapier en bedrukt papier. Kantoorpapier toont het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per fte en bedrukt papier toont het gewicht in kilogrammen van gebruikt papier per klant.

Uitstoot van CO2 (equivalenten)

Download XLS

in duizenden kilogrammen

2012

2011

2010

2009

*

De gasrekening van het kantoor in het Verenigd Koninkrijk over de laatste twee maanden van 2011 werd na afronding van de cijfers over 2011 ontvangen. Daarom vindt de CO2-compensatie voor dit gas in 2012 plaats.

**

50% van de CO2-uitstoot is gecompenseerd door emissiereductieprojecten, die een waarde vertegenwoordigen van EUR 15 per ton CO2, in lijn met de Gold Standard. De overige 50% wordt gecompenseerd door duurzame bosbouwprojecten ter waarde van EUR 10 per ton CO2.

 

 

 

 

 

Elektriciteit

353

17

0

138

Gasverbruik (verwarming)

112

0

232

130

Gasverbruik (verwarming)

 

34*

 

 

Papier

468

907

686

600

Openbaar vervoer

219

136

107

80

Auto

865

774

867

832

Vluchten

936

1.051

908

824

Totaal

2.952

2.919

2.800

2.604

Af: Compensatie voor CO2 credits

(2.952)

(2.885)

(2.800)

(2.604)

 

 

(34)*

 

 

CO2-saldo (neutraal)

0

0

0

0

CO2-compensatiekosten per ton (EUR)**

12,50

12,50

12,50

12,50